Nagroda Artystyczna 2003

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania dla PROF. JAROSŁAWA MASZEWSKIEGO - za wielką twórczość, pracę pedagogiczną, kreowanie ważnych zdarzeń artystycznych w naszym mieście, mądrość i dobroć.
PROF. JAROSŁAW MASZEWSKI Urodził się w 1951 roku na poznańskim Górczynie. W latach 1969-1974 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Oddziale Architektury Wnętrz, w której od 1978 r. jest wykładowcą, a od 1993 r. dziekanem Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa. W 1999 r.uzyskał stopień profesora.
Od lat siedemdziesiątych Jarosław Maszewski zaczął identyfikować się z teatrem Ósmego Dnia, czego późniejszym wyrazem są jego scenografie do spektakli tego teatru.
W latach dziewięćdziesiątych zajął się kreowaniem wydarzeń parateatralnych. Stworzył "Kółko Graniaste" - pospolite ruszenie młodych artystów, studentów ASP. Przedstawienia "Kółka" były oparte na inwencji młodych ludzi, a profesor Maszewski był ich reżyserem. W ramach tego ruchu powstały inscenizacja w kościele o. o Jezuitów, aranżacja pięćdziesiątych urodzin malarza Jerzego Piotrowicza, widowiska z okazji Imienin Miasta, Imienin ulicy Św. Marcin ze sławnymi końmi - pegazami, imprezy towarzyszące Festiwalowi Teatralnemu Malta. Inne ciekawe wydarzenia parateatralne przygotowane przez Jarosława Maszewskiego to widowisko "Orszak dla Ottona III" towarzyszące Światowej Wystawie Expo 2000 w Hannowerze oraz "Cyrk Liryczny" dla WBK w 2001 r.
To właśnie "Orszak dla Ottona III" był wizytówką Polski na Expo 2000, a PEGAZY nadal wykorzystywane są przy okazji ważnych imprez w mieście.
Inną ważną sferą działania Maszewskiego była aranżacja wystaw. Pierwszą wystawę - plakatu japońskiego - zaaranżował dla Muzeum Narodowego. Od tej pory dla Muzeum zrealizował 8 innych wystaw, m.in. malarstwa Henryka Rodakowskiego, piękną scenografię wystawy sztuki holenderskiej przełomu XIX i XX wieku "Ku nowej formie", "Labirynt" Jana Lenicy. Maszewski inscenizował wystawy także w innych miejscach - na szczególną uwagę zasługuje scenografia wystawy grafik Salvadora Dali w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu. Trzykrotnie zaaranżował wystawy malarstwa Jerzego Piotrowicza w Galerii "U Jezuitów" oraz w "Arsenale". Był także pomysłodawcą zainstalowanej na Cytadeli Poznańskiej, w październiku 2002 r., grupy 112 rzeźb Magdaleny Abakanowicz "Nierozpoznani".
Jarosław Maszewski był osobą o szczególnej pozycji artystycznej w mieście i środowisku twórczym, cieszył się niezwykłym szacunkiem i uznaniem, był niezwykłą osobowością. Zmarł 5 czerwca 2003 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej