Nagroda Artystyczna 1992

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania zespołowa dla TEATRU ÓSMEGO DNIA za całokształt twórczości.
Teatr Ósmego Dnia jest jednym z najważniejszych europejskich teatrów eksperymentalnych. Za swoje autorskie kreacje był wielokrotnie nagradzany w Polsce i za granicą - m.in. Fringe First w Edynburgu w 1985 roku oraz najważniejszą nagrodą teatralną w Polsce w 1994 roku: Nagrodą Konrada Swinarskiego za całokształt działalności artystycznej. Ponadto w r. 2000 Zespół Teatru Ósmego Dnia został uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na początku lat 70, kiedy ukształtował się podstawowy trzon zespołu, teatr nabrał charakteru wspólnoty twórczej i ideowej. Był wówczas postrzegany jako legenda opozycji demokratycznej w Polsce oraz jako głos pokolenia, które swą społeczną i polityczną edukację rozpoczęło wraz z ruchem kontrkultury '68 roku.
Zespół aktorów wypracował własną twórczą metodę pracy, opierającą się na improwizacji zbiorowej, której rezultatem jest kolektywny, autorski sposób tworzenia spektakli. Aktorzy są twórcami tekstów, scenariuszy, scenografii, obrazu przestrzennego i akcji, kreują teatr plastycznych obrazów, ekspresywnego aktorstwa opartego na języku całego ciała i muzyki. Zainteresowania artystyczne doprowadziły zespół do różnego operowania przestrzenią teatralną. Równolegle do lirycznych i poetyckich spektakli salowych powstają wielkie przedstawienia plenerowe, które są oglądane przez wielotysięczną widownię. Pojmowanie teatru jako przestrzeni wolności i buntu pozwoliło zespołowi ukazywać w spektaklach zainteresowanie ważnymi tematami, które wynikały zawsze ze społecznej pasji Teatru i dotykały problemów współczesnego świata.
W ciągu trzydziestu lat działalności Teatr Ósmego Dnia przygotował ponad czterdzieści premier. Mimo najprzeróżniejszych utrudnień wystąpił w nieomal wszystkich krajach europejskich i w Meksyku.
Własnej siedziby doczekał się w Poznaniu w marcu 1992 roku. To miejsce stało się jednym z najważniejszych centrów kultury alternatywnej w Polsce, w którym prezentowane są polskie i zagraniczne zespoły teatralne nurtu eksperymentalnego. Teatr otacza opieką młode grupy teatralne, realizuje programy edukacyjne w dziedzinie treningów aktorskich, warsztatów teatralnych i krytyczno - literackich. W programie działalności Teatru znajdują się także sesje i seminaria teatrologiczne, prezentacje filmowe, muzyczne oraz wystawy plastyczne i fotograficzne.
W ostatnich latach Teatr Ósmego Dnia podróżował ze swoimi spektaklami salowymi zarówno na wschód, jak i na zachód Europy: przez Białoruś, Ukrainę, Węgry, Czechy, Słowację, do Estonii, Rumunii, Niemiec, Irlandii, Francji i Włoch. Przedstawienia w Mińsku, Kijowie, Berlinie i Budapeszcie były współorganizowane przez Instytut Kultury Polskiej. Bardzo ważnym wydarzeniem stały się prezentacje "Ziemi Niczyjej" we Frankfurcie, poprzedzające Międzynarodowe Targi Książki 2000, na których Polska była gościem specjalnym.
Do najważniejszych premier Teatru Ósmego Dnia należą m.in.: "Przecena dla wszystkich" "Ach, jakże godnie żyliśmy", "Więcej niż jedno życie", "Piołun", "Ziemia Niczyja" oraz ostatnio "Arka".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej