Nagroda Naukowa 1992

Nagroda Naukowa Miasta Poznania dla JANA SKURATOWICZA za książkę "Architektura Poznania 1890-1918".
Książka opisuje architektoniczny kształt miasta pod wpływem rozmaitych uwarunkowań tamtej epoki. Jest to próba spojrzenia na problem nowoczesnego miasta przez pryzmat tworzonego przez wiele lat organizmu miejskiego.
JAN SKURATOWICZ Historyk sztuki, profesor Uniwes tetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Urodzony 4 czerwca 1946 r. w Ciechomicach koło Płocka.
Studiował historię sztuki na Uniwersytecie im. a Mickiewicza w Poznaniu. Tam odbył również studia doktoranckie na Wydziale Filozoficzno - Historycznym. Doktorat uzyskał w 1975 roku pisząc pracę Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim. Tytuł profesora uzyskał w 1995 roku.
Od 1973 roku jest pracownikiem Instytutu Historii Sztuki UAM, zajmuje się historią architektury Polski i Europy, kulturą materialną oraz obyczajem. Jest redaktorem naukowym serii Majątki Wielkopolski, gdzie wydano 6 tomów poświęconych założeniom folwarcznym, pałacom i parkom sześciu dawnych powiatów wielkopolskich.
Autor kilkudziesięciu artykułów i studiów, m.in.: Architektura Poznania 1890-1919, Majątki Wielkopolski.
Od 1990 roku członek kolegium redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania". Na początku lat dziewięćdziesiątych prowadził badania i kierował odbudową zamku Górków i Opalińskich w Sierakowie. Do swych największych osiągnięć zalicza złożenie wniosku o honorowe obywatelstwo miasta Poznania dla hrabiego Edwarda Raczyńskiego, osobiste spotkanie w Londynie z Edwardem Raczyńskim, odbudowę zamku Górków i Opalińskich w Sierakowie, udział i kierowanie badaniami nad architekturą Pałacu Górków w Poznaniu oraz konserwację i odtwarzanie węzła dawnej Bramy Wronieckiej w Poznaniu.
Wyróżniony nagrodami naukowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką "Za opiekę nad zabytkami" (1995).
Radny Rady Miasta kadencji 1990-1994 i obecnej kadencji. Jest Przewodniczącym Komisji Kultury i Nauki.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej