Nagroda Artystyczna 2018

Kapituła pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego uhonorowała Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania w 2018 roku Lecha Raczaka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru, a przede wszystkim przywracanie wiary w to, że sztuka ma zdolność przenoszenia nas z doraźnej rzeczywistości do świata uniwersalnego, czego szczególnym przykładem jest znakomity spektakl "Podróże przez sny. I powroty."

Laureat jest współzałożycielem Teatru Ósmego Dnia, dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu, szefem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Malta" w czasie jego największego rozkwitu, reżyserem w licznych polskich i włoskich teatrach, wykładowcą na Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, autorem scenariuszy oraz publikacji teatrologicznych i społeczno-kulturalnych.

Lech Raczak wywarł ogromny wpływ na kształtowanie kulturowego obrazu Polski i Europy w ostatnich dziesięcioleciach. Bez wątpienia jest on jednym z najważniejszych reformatorów teatru w XX wieku.

Laureat jest osobą odważną, silną i zdeterminowaną. Tuż przed swoimi siedemdziesiątymi urodzinami założył fundację Orbis Tertius, żeby w skupieniu móc pracować nad tym, co go najbardziej interesuje. Lech Raczak jest twórcą, który nie ma żadnych kompleksów, dyskutując z największymi współczesnymi autorytetami intelektualnymi. Równą wagę przykłada do tego, co w sztuce dotyczyć ma naszego tu i teraz oraz tego, co przenosi ją w zaświaty i sprawia, że jest ponadczasowa.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej