Nagroda Artystyczna 2005

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania dla Prof. ANDRZEJA KURZAWSKIEGO - za niezwykle aktywną i zaangażowaną postawę artystyczną i pedagogiczną.
ANDRZEJ KURZAWSKI urodził się w 1928 roku w Poznaniu i jest wybitnym malarzem i pedagogiem, a jego twórczość znacząco wpisuje się we współczesne malarstwo polskie.
W latach 1945-51 odbył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, pod kierunkiem tak wybitnych malarzy jak m.in. Wacław Tranczewski i Eustachy Wasilkowski. Jeszcze jako student został asystentem w swojej macierzystej uczelni. W 1951 r uzyskał dyplom w zakresie malarstwa i technik ściennych. Rok wcześniej został członkiem ZPAP i od tej pory aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym miasta. Jest współtwórcą Grupy "Jednolita". Przez wiele lat był związany z PWSSP w Poznaniu jako kierownik Pracowni Rysunku i Malarstwa. W latach 1981-84 kierował Katedrą Malarstwa, a następnie pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W 1985 r.został mianowany na profesora nadzwyczajnego. W 1989 r. Muzeum Narodowe w Poznaniu zrealizował monumentalny pokaz dorobku artysty (ponad sto prac). Profesor Kurzawski wystawiał swoje prace na ponad stu wystawach indywidualnych i zbiorowych, także poza Polską (m.in. w Niemczech, Jugosławii, Izraelu, Wielkiej Brytanii).
Jego niezwykle aktywną i zaangażowaną postawę artystyczną i pedagogiczną potwierdzają liczne nagrody i odznaczenia: Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (III, II i I stopnia), Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Medal PWSSP "Scholae Bene Merito".
Profesor Kurzawski, jest twórcą pełnym pozytywnej aury, cieszącym się szacunkiem i sympatią całego środowiska artystycznego naszego miasta. Będą przyjacielem studentów Poznańskiej ASP pozostaje dla nich niekwestionowanym autorytetem.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej