Nagroda Artystyczna 2015

Kapituła uhonorowała

Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania 2015

prof. dr hab. Aleksandra Kuczmę

za inspirującą i świeżą postawę twórczą oraz za wychowanie kilku pokoleń designerów w duchu prawdy, dobra i piękna.

Laureat jest legendą polskiego designu eksperymentalnego, wywodzącym się z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dziś Uniwersytet Artystyczny) i  jednocześnie jedyną w swoim rodzaju osobowością twórczą i dydaktyczną. Wychował wielu pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni (np. prof. Marek Owsian, prof. Katarzyna Laskowska, prof. Piotr Tetlak) i School of Form (np. Paweł Grobelny, Dorota Kabała).

Ma na swoim koncie wiele osiągnięć artystycznych jak II nagroda w konkursie "Krzesło '94", "Dobry Wzór 1995", "Forma Roku 1996", Nagroda rektora ASP I stopnia (1996). Jego sylwetka została zaprezentowana w wydawnictwie "Rzeczy niepospolite", zrealizowanym z okazji polskiej prezydencji w Parlamencie Europejskim.

Profesor Kuczma traktuje pracę z młodzieżą jako zadanie priorytetowe. W połowie lutego 2015 roku z okazji jego 80 urodzin odbyła się wystawa pt.: "Aleksander Kuczma: progenitura" ukazująca prace profesora i jego uczniów.

Aktualnie firmy Nowymodel.org i Vzór intensywnie pracują nad wdrożeniem idei profesora do swoich seryjnych obiektów produkcyjnych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej