Nagroda Artystyczna 2010

Kapituła uhonorowała Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania 2010 Mariusza Foreckiego za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie fotografii humanistycznej oraz za popularyzację kultury.

Mariusz Forecki jest wielką i niekwestionowaną osobowością reportażu subiektywnego i eseju społecznego. Laureat licznych nagród przyznawanych w dziedzinie fotografii społecznej i humanistycznej, w tym reportażowej.

Oprócz osiągnięć artystycznych, Mariusz Forecki zdobył uznanie za działania popularyzujące i promujące fotografię dokumentalną. Tworzy fotografię barwną i czarno-białą, którą charakteryzują doskonałe kadry i niewymuszona estetyka. W 2009 roku wydał album pt. "I love Poland" - jedyny esej fotograficzny, przedstawiający przemiany społeczno-obyczajowe kraju w czasie zmian ustrojowych. Na ponad 150 stronach i 130 zdjęciach zilustrowana została zaskakująca w swym obrazie naszej codzienności historia kraju od końca lat 80. do 2009 roku.

W swojej bogatej drodze twórczej Mariusz Forecki stworzył doskonałe miejsca i środki prezentacji sztuki innych fotografów - galeria TAMTAM, internetowy Magazyn Fotografii dokumentalnej 5klatek.pl. Magazyn, który stanowi jedno z najciekawszych pism, pokazujących świetną fotografię dokumentalną.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej