VIOLETTA BORECKA (w dziedzinie muzyki)

za imponujące, nagradzane zarówno na krajowych, jak i zagranicznych konkursach fortepianowych oraz skrzypcowych osiągnięcia artystyczne, udowadniające ogromny talent i pracowitość

PAWEŁ DROZDOWSKI (w dziedzinie muzyki)

za wybitne osiągnięcia wykonawcze w grze na altówce, promujące Poznań jako wiodący ośrodek polskiej altowiolistyki

VLADYSLAV GARDASH (w dziedzinie fotografii)

za zaangażowanie i talent w uprawianiu fotografii dokumentalnej oraz łączenie własnego rozwoju artystycznego ze wspieraniem twórczości innych fotografów

LIANA HRYTSA (w dziedzinie muzyki popularnej)

za aktywny udział w licznych projektach artystycznych i wkład w młodą kulturę miejską w rolach wokalistki, kompozytorki, autorki oraz przewodniczki po Poznaniu

TOMASZ KARWAŃSKI (w dziedzinie muzyki)

za charyzmatyczne chórmistrzostwo, wyjątkowe zaangażowanie w krzewienie amatorskiego ruchu muzycznego oraz doceniany dorobek artystyczny

ALEKSANDRA KORTAS (w dziedzinie sztuk wizualnych)

za twórczość w dziedzinie plakatu i za popularyzację plakatu jako medium, w szczególny sposób prowokującego ludzi do myślenia

ILYA MEJUMAYEU (w dziedzinie sztuk wizualnych)

za zaangażowanie, pasję i kreatywność w podtrzymywaniu artystycznego dialogu między artystami wizualnymi z Polski, Białorusi i Ukrainy w czasach, gdy coraz częściej brak nam słów, żeby opisać rzeczywistość

ANDRZEJ STANIEK (w dziedzinie sztuk wizualnych)

za nieskrępowaną twórczość filmową w zakresie scenariusza i animacji 3D oraz za uczestnictwo w działaniach Galerii Szczur

DAGMARA ŚWIERKOWSKA-KOBUS (w dziedzinie literatury)

za twórczy i animacyjny wkład w życie literackie, ze szczególnym uwzględnieniem zasług dla propagowania slamu (poezji mówionej) na skalę ogólnopolską i europejską 

JUSTYNA WRÓBLEWSKA (w dziedzinie muzyki)

za pełną pasji działalność artystyczną i naukową, przyczyniającą się do rozwoju muzyki dawnej w Polsce

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej