• Stypendia artystyczne:

Monika Błaszczak (teatr, choreografia, taniec) za szczególną aktywność artystyczną i kulturalną w działalności szkolnej i pozaszkolnej.

Julianna Dorosz (teatr)za obiecujący debiut i udany sezon teatralny w Teatrze Animacji, za talent i niezwykłe zdolności wokalne.

Robert Gruszewski (architektura wnętrz)za dokonania artystyczne i projektowe oraz promocję problematyki związanej z architekturą
i sztuką.

Adrian Kolarczyk (sztuki plastyczne)za twórczą i oryginalną aktywność artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

Damian Kurek (muzyka)za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz bogatą działalność koncertową.

Justyna Maria Olszewska (rzeźba)za znaczący dorobek artystyczny, na który składają się wystawy indywidualne, zbiorowe, liczne projekty, publikacje prac w internecie  oraz  w magazynach o sztuce. Jej prace nawiązują do problemów kultury współczesnej jak np. pustynia nadmiaru możliwości, niepewna niewinność ciała oraz efemeryczność hierarchii wartości.

Damian Reniszyn (sztuki wizualne)za szczególne osiągnięcia w obszarze obiektu i jego performatyki z udziałem własnym oraz publiczności, za nowe propozycje w kontekście stosunku do obiektu i jego oglądu za pomocą kamery i działania.

Piotr Scholz (muzyka)za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki oraz aktywne propagowanie poznańskiego środowiska jazzowego w Polsce i za granicą.

Karolina Maria Siwiak (malarstwo) za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie malarstwa i rysunku w latach 2009-2015.

Adrian Wykrota (fotografia) za wybitne, międzynarodowe i ogólnopolskie osiągnięcia na polu fotografii dokumentalnej, reportażu i fotografii ulicznej. Uznany za jednego z trzydziestu najbardziej utalentowanych fotografów młodego pokolenia z całego świata (lista "Top 30 under 30", Magnum Photos).


  • Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego:

Michał Piotr Antoszczak (UAM/Chemia) za pionierskie i unikatowe w skali światowej badania w zakresie chemicznej modyfikacji salinomycyny oraz aktywności przeciwnowotworowej i przeciwdrobnoustrojowej jej pochodnych.

Marta Balcerek-Kosiarz (UAM/Administracja samorządowa) za wybitną działalność naukową i dydaktyczną oraz pracę na rzecz społeczności akademickiej w trakcie czteroletniego Studium Doktoranckiego w Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Mateusz Balcerzak (PP/Nanotechnologia) za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie inżynierii materiałowej, a w szczególności inżynierii nanomateriałów wodorochłonnych, które znalazły swój wyraz w publikacjach naukowych oraz zgłoszeniach patentowych.

Monika Beszterda (UP/Chemia) za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną w trakcie realizacji dysertacji doktorskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Michał Cegłowski (UAM/Chemia) za cykl publikacji dotyczących otrzymywania oraz zastosowania zmiataczy molekularnych na bazie funkcjonalnych materiałów.

Michał Kazimierz Niemczak (PP/ Technologia chemiczna) za opracowanie nowatorskich metod syntezy nieopisanych w literaturze cieczy jonowych o działaniu chwastobójczym.

Anita Marta Owczarzak (UAM/Chemia biologiczna) za wyróżniające osiągnięcia naukowe związane z syntezą, badaniami strukturalnymi oraz biologicznymi, związków o potencjalnym lub stwierdzonym działaniu terapeutycznym, w szczególności tioamidów i ich kompleksów z metalami, mające odzwierciedlenie
w licznych publikacjach i komunikatach naukowych.

Magdalena Paczkowska (UM/Farmacja) za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w pracy badawczej, dotyczącej badań preformulacyjnych substancji aktywnych farmakologicznie w zakresie opracowania dla nich nośników zwiększających efektywność i bezpieczeństwo farmakoterapii.

Piotr Rzymski (UM/Biologia) za działalność naukową, dydaktyczną oraz popularyzatorską.

Nadia Sawicka-Gutaj (UM/Medycyna) za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w trakcie odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Piotr Trąpczyński (UE/Gospodarka międzynarodowa)za dotychczasowy dorobek naukowy z zakresu biznesu międzynarodowego i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Kosma Woliński (UM/Medycyna) za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie medycyny.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej