Stypendia dla młodych twórców 

Krzysztof Dys - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki
Szczepan Kopyt - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie poezji, popularyzacji innych młodych poznańskich poetów poprzez pracę redakcyjną i animowanie wydarzeń literackich.
Lena Piękniewska - za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie piosenki
Jan Zamojski - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych
Michał Bryła - za wybitne osiągnięcia artystyczne
Roman Tratsiuk - za aktywna postawę twórczą
Dorota Tarnowska - za twórczość artystyczną w dziedzinie sztuk plastycznych - grafika
Aleksandra Wach - za twórczość artystyczną w dziedzinie sztuk plastycznych - grafika i rysunek


Stypendia dla młodych badaczy 

mgr Adam Huczyński - za badania na temat syntezy nowych pochodnych antybiotyków jonoforowych, ich struktury, właściwości fizykochemicznych oraz wykazania ich aktywności przeciwbakteryjnej
dr Paweł Kurzyński - za wyniki w dotychczasowej pracy badawczej w dziedzinie fizyki - informatyki kwantowej
dr Karolina Michalska - za badania nad strukturą i mechanizmem działania ważnych enzymów roślinnych
mgr Maciej Misiorny - za dotychczasowy wkład do rozwoju badań nad spinowo spolaryzowanym transportem elektronów przez pojedyncze magnetyczne molekuły.
mgr inż. Emilia Pers - Kamczyc - za wyróżniające osiągnięcia naukowe z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt gospodarskich
mgr Adriana Podmostko - Kłos - za badania sztuki wielkopolskiej - snycerki nowożytnej
mgr Aleksandra Świda - za wybitne osiągnięcia w pracy badawczej, dotyczącej poznania regulacji aktywności białka rozprzęgającego w mitochondriach pierwotniaka Acanthamoeba castellanii.
mgr Piotr Trocha - za dotychczasowy wkład do rozwoju teorii transportu elektronowego w magnetycznych układach nanoskopowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej