Nagroda Artystyczna 2022

Rafał Zapała

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie kultury.

Imponujący dorobek artystyczny oraz wieloletnia działalność organizacyjna prof. Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Rafała Zapały czynią z niego postać istotną dla rozwoju kultury muzycznej. Twórczość Rafała Zapały obejmuje wiele obszarów. On sam określa się przede wszystkim jako kompozytor. Muzyka jego autorstwa prezentowana jest w kraju i za granicą na estradach koncertowych, w ramach prestiżowych festiwali muzyki współczesnej oraz w otwartych przestrzeniach miejskich. Podsumowaniem jego dotychczasowej pracy twórczej są projekty przeprowadzone w 2022 roku: pięcioczęściowa opera Solastalgia (skomponowana na zamówienie Teatru Wielkiego im. S.Moniuszki w Poznaniu) oraz zrealizowane przez Nagrodzonego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley Stypendium Fulbright'a, niezwykle rzadko przyznawane w dziedzinie sztuki. Na szczególne uznanie zasługują również artystyczne inicjatywy Rafała Zapały podejmowane w trakcie tak trudnego dla twórców sztuki okresu pandemii: cykl koncertów dla przechodniów ulicy św. Marcin zorganizowanych w oknach Kołorkingu Muzycznego, oraz projekt Maszyna Koncertowa (zrealizowany wspólnie z Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym) pozwalający na tworzenie i transmisję interaktywnych koncertów w sieci.