Nagrody oraz stypendia artystyczne i naukowe Miasta Poznania

Nagrody artystyczne i naukowe przyznawane są od 1927 roku, kiedy Rada Miejska uchwaliła statut Nagrody Literackiej Miasta Poznania imienia Jana Kasprowicza oraz nagrody imienia Józefa Łukaszewicza za badania nad historią miasta Poznania. Na przestrzeni lat nagrody przyjmowały różne nazwy, zmieniały się także dziedziny, w których były przyznawane.

Obecnie, w nawiązaniu do tradycji przedwojennej, przyznawane są nagrody artystyczne i naukowe, a także stypendia dla młodych twórców i badaczy. Laureatów wyłaniają powoływane przez Radę Miasta Poznania kapituły, złożone z wybitnych artystów i naukowców. Wręczanie nagród odbywa się co roku 29 czerwca, w dniu święta patronów miasta, podczas uroczystej sesji.

Laureaci nagród to osoby o niekwestionowanych osiągnięciach, twórcy i naukowcy, których dorobek został doceniony przez poznańskie środowiska jako istotny wkład w rozwój regionu i miasta Poznania.

Informacje na temat nagród i stypendiów artystycznych

Informacje na temat nagród i stypendiów naukowych

Laureaci nagród i stypendiów w ubiegłych latach