Nagroda Artystyczna 1998

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania zespołowa dla STEFANA WOJNECKIEGO, MARII WOŁYŃSKIEJ, JANUSZA NOWACKIEGO, ZBIGNIEWA GRZEGORSKIEGO, WOJCIECHA MAKOWIECKIEGO za liczne inicjatywy, które w ostatnich latach uczyniły z Poznania stolicę polskiej fotografii.


STEFAN WOJNECKI Artysta fotografik, animator i teoretyk fotografii
Urodził się 6 kwietnia 1929 r. w Poznaniu.
Studiował fizykę na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się fotografią intermedialną oraz teorią fotografii. Jest inicjatorem wielu imprez propagujących tę dziedzinę sztuki (wystawy, sympozja, warsztaty). Między innymi z jego inicjatywy odbyły się w Poznaniu dwie edycje Biennale Fotografii. Należy do grona tzw."fotografów poszukujących". Podejmuje śmiałe eksperymenty w zakresie warsztatu i form przekazu plastycznego. Uczestniczy w prestiżowych prezentacjach fotografii w kraju i za granicą. Miał szereg wystaw indywidualnych. W 1999 r.odbyła się w Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu retrospektywna wystawa prac artysty zatytułowana Pęknięcia - ku symulacji, której towarzyszył album poświęcony całokształtowi twórczości Stefana Wojneckiego. Od 1971 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, w którym pełnił przez szereg lat funkcję prezesa Zarządu Okręgu, jak i Zarządu Głównego. Od 1978 roku pracuje w PWSSP w Poznaniu, gdzie stworzył od podstaw pierwszy w Polsce kierunek studiów - fotografię. Jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu a także ekspertem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu.


MARIA WOŁYŃSKA
Urodziła się w 1927 r.
Należy do grona zasłużonych twórców i propagatorów poznańskiej fotografii. Od 1964 r.była członkiem Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 1970 r.członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Od r. 1996 pełni funkcję prezesa Wielkopolskiego ZPAF - u Tworzy w zakresie fotografii czarno - białej i barwnej kreując na przemian ekspresyjne metaforyczne wizje i "malarskie" impresje pejzażowe. Swoje prace prezentowała na kilkudziesięciu wystawach ogólnopolskich. Aktywna jako działacz Związku oraz inicjator i kurator wielu wystaw środowiskowych. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, ma też na swym koncie 7 wystaw indywidualnych. Ostatnią z nich, zatytułowana Byli - odeszli. In memoriam poznańskim artystom i naukowcom była w listopadzie br. prezentowana w poznańskim Centrum Kultury Zamek.


JANUSZ NOWACKI
Urodził się w 19 stycznia 1939 r. w Poznaniu.
Animator życia fotograficznego w Poznaniu i Wielkopolsce. Zapoczątkowane w 1973 r. Warsztaty Fotograficzne były prekursorskimi działaniami w nurcie "fotografia poza galerią". W latach 60. i 70.tworzył fotografie o tematyce jazzowej (ekspresyjne portrety muzyków). Aktualnie w jego fotografii dominuje pejzaż - syntetyczny w formie i poetycki w nastroju. W 1993 r.założył działającą w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu Galerię Fotografii "pf", którą kieruje do dzisiaj. Galeria uzyskała dzięki ambitnemu programowi wysoką rangę w Polsce.


ZBIGNIEW GRZEGORSKI Artysta fotografik, animator kultury.
Urodził się 5 marca 1921 r. w Poznaniu.
Od lat 70.należy do czołówki wielkopolskich artystów fotografików. W roku 1989 jako pierwszy w Polsce otrzymał tytuł i odznakę - Artysta Fotograf Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych. Znaczną część swej energii twórczej poświęca pracy dydaktycznej. W 1969 r.zorganizował sekcję młodzieżową przy Amatorskim Klubie Fotograficznym Spółdzielczości Pracy Pryzmat, która z czasem przyjęła nazwę Studium Fotografii Młodych. Wobec braku w ówczesnych latach wyższego szkolnictwa fotograficznego, jego działalność na tym polu miała szczególną rangę społeczną. W 1964 r.założył w Poznaniu Klub Fotograficzny PRYZMAT, którego prezesem jest do dziś. Od stycznia 1992 r. klub wydaje pod jego redakcją kwartalnik "Foto - Zeszyty" - periodyk poświęcony fotografii artystycznej, będący przedsięwzięciem artystycznym i edytorskim na niespotykaną w kraju miarę. Członek ZPAF, laureat wielu nagród i wyróżnień zdobywanych na wystawach i konkursach fotograficznych w Polsce i za granicą, m.in. posiadacz Dyplomu Honorowego Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.


WOJCIECH MAKOWIECKI Historyk i krytyk sztuki, animator życia artystycznego, dyrektor Galerii Miejskiej ARSENAŁ.
Urodził się 11 grudnia 1944 r. w Inowrocławiu. Jest współtwórcą wielu wystaw imprez z zakresu fotografii artystycznej i intermedialnej, m.in. ze Stefanem Wojneckim zrealizował wystawę Polskiej fotografii intermedialnej (1988) i powołał do życia Biennale fotografii (1999). Był kuratorem wystaw i autorem publikacji: Włodzimierz Habel, Lech Morawski, Fortunata Obrąpalska, Artyści Poznania 1945-85. Szczególną uwagę przywiązuje do promocji artystów poznańskich poprzez wystawy i towarzyszące im albumy (m.in. A. Kurzawski, A. Syska, S. Wojnecki, I. Gustowska).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej