Nagroda Artystyczna 2017

Kapituła pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego uhonorowała  Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania w 2017 roku Jacka Leonarda Kulma oraz przyznała 11 stypendiów dla młodych twórców.

Jacek Leonard Kulm otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania  za dorobek artystyczny w dziedzinie fotografiki oraz wybitne osiągnięcia na polu twórczej dokumentacji i promocji życia teatralnego i artystycznego Miasta Poznania.

Laureat jest od lat 60. aktywnym zawodowo artystą fotografikiem. Mimo że pole jego twórczych zainteresowań jest szerokie, najbardziej rozpoznawalne stały się jego fotografie dokumentujące działalność poznańskiej sceny teatralnej. To właśnie jemu zawdzięczamy utrwalenie się w powszechnej świadomości, nie tylko mieszkańców Poznania, wysokiej jakości życia teatralnego miasta ostatnich 30 lat XX w.

Jacek Kulm ma dla kultury i sztuki miasta Poznania miejsce szczególne: całe swoje życiowe credo zawarł w sztuce fotografii, zarówno dokumentalnej, jak i artystycznej zostawiając następnym pokoleniom dokument-syntezę życia artystycznego Poznania z ostatnich lat XX w.

Laureat jest artystą twórczym: wystawia, dokumentuje i prezentuje swoje zdjęcia zarówno w galeriach Poznania, jak i Polski. W jego dorobku znajdują się m.in. album "Polski Teatr Tańca Konrada Drzewieckiego w fotografii Jacka Kulma", album fotograficzny "Teatr Nowy pod dyrekcją I. Cywińskiej w fotografii Jacka Kulma", wystawa zdjęć na placu Mickiewicza w ramach Jubileuszu Teatru Nowego. Otrzymał Stypendium Twórcze Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, w 2016 roku został laureatem I Nagrody Konkursu "Moja Wielkopolska".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej