Nagroda Naukowa 2017

Kapituła pod przewodnictwem prof. Stanisława Lorenca uhonorowała  Nagrodą Naukową Miasta Poznania w 2017 roku profesora Roberta Pietrzaka oraz przyznała 12 stypendiów dla młodych naukowców.

Profesor Robert Pietrzak otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Poznania za cykl prac dotyczących wykorzystania i zastosowania materiałów węglowych oraz polimerowych w ochronie środowiska. Nagrodzony został doceniony za promocję w kraju i na świecie Uniwersytetu Poznańskiego oraz środowiska chemicznego Poznania i województwa wielkopolskiego.

Pozyskiwanie szerokiej gamy absorbentów węglowych oraz modyfikowanych membran polimerowych może mieć zastosowanie w szeroko pojętej ochronie środowiska. Węgle aktywne wytworzone z węgli kopalnych oraz różnego typu materiałów odpadowych (np. łupiny orzecha włoskiego i pistacjowego) wykazują bardzo dobre zdolności pochłaniające wobec zanieczyszczeń gazowych, takich jak dwutlenek azotu (NO2) i siarkowodór (H2S) oraz ciekłych np. błękitu metylowego, błękitu alkalicznego, oranżu metylowego.

Osiągnięcia naukowe Laureata obejmują szerokie spektrum zagadnień z dziedziny chemii. Profesor Pietrzak poprzez swoje osiągnięcia naukowe promuje Poznań zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Najważniejszym osiągnięciem było zorganizowanie w 2016 roku 59. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w którym wzięło udział 850 osób związanych z chemią i naukami pokrewnymi.

Publikacje prof. Pietrzaka cieszą się dużym uznaniem w środowisku naukowym, 110 znajduje się na tzw. "liście filadelfijskiej". Częste wyjazdy na konferencje i liczba prac cytowanych przez innych naukowców świadczą dużym autorytecie naukowym. Dzięki działalności badawczej Laureata Poznań ugruntowuje swą pozycję w gronie miast, kładących duży nacisk na ochronę środowiska oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej