Nagroda Artystyczna 2009

Kapituła uhonorowała Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania 2009 wybitną poetkę Krystynę Miłobędzką za całokształt twórczości poetyckiej i dramaturgicznej.

Krystyna Miłobędzka - poetka, autorka sztuk teatralnych dla dzieci, dramaturg. Tworzy wybitną i osobną z rozmachem zakreśloną poezję. Łączy tradycję lingwistyczną i egzystencjonalną. Świat jej wierszy, to świat doświadczany zmysłami i językiem. To poezja skupiona, to zapis pięknej pielgrzymki ducha, zgody na świat, afirmacji życia, wewnętrznego spokoju.

Debiutowała zbiorem prozy poetyckiej "Anaglify" w 1960 roku. Za właściwy debiut należy uznać rok 1970, kiedy to ukazał się jej pierwszy tom poetycki Pokrewne". W roku 1975 opublikowała "Dom, pokarmy". W 1992 roku ukazał się zbiór wierszy "Pamiętam - zapisy stanu wojennego", a dwa lata później nakładem Fundacji "brulionu" wybór zapisów poetyckich " Przed wierszem". W roku 2000 ukazał się tom " Imiesłowy", następnie " Po krzyku". Zbiór ten doczekał się nominacji do nagrody Nike 2005. W 2008 roku ukazał się najnowszy tom poetki "Gubione", za który otrzymała Wrocławską Nagrodę Poetycką SILESIUS 2009 w kategorii najlepsza poetycka książka roku.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej