Nagroda Artystyczna 2002

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania dla WINCENTEGO RÓŻAŃSKIEGO za wybitną twórczość poetycką, wierną najwyższemu powołaniu sztuki, mądrość i osobliwe piękno strof, zapisujących tragizm i wzniosłość człowieczej ambicji i egzystencji naszego losu i przeznaczenia. Za heroiczne szukanie nadziei i odkrywanie cudowności trudnego ludzkiego istnienia pod wysokim niebem.
WINCENTY RÓŻAŃSKI Jeden z najwybitniejszych poetów polskich, urodził się 12 lipca 1938 roku w Mosinie koło Poznania, w rodzinie powstańca wielkopolskiego. Ukończył Technikum Księgarskie, studiował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Debiutował na łamach miesięcznika "Nurt" wierszem "Tak to już jest..." w roku 1963. Należał do grupy poetyckiej "Wiatraki" oraz "Wiry", działał w klubach studenckich "Od Nowa" i "Akumulatory".
Pierwszą jego książką , wydaną w roku 1968 był zbiór osobliwych utworów pt."Wiersze o nauce nawigacji między kamieniami". Kolejne tomy to między innymi: "Dziecko idące jak włócznia śpiewało", "Mieszkam w Pogodzie", "Zakole", "Wiersze - dzieci", "Oddech i gest", "Córeczka poezja", "Wszystko nie to", "Ciemna rzeka", "W roznieconym ogniu", "Została pusta karta dań tego świata".
Poeta otrzymał za swoją twórczość Medal Młodej Sztuki w Poznaniu, a także Nagrodę literacką im. Jana Kasprowicza. Wyróżniono go Odznaką Honorową m. Poznania oraz Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego. Przyznano mu także tytuł Zasłużonego działacza kultury oraz Srebrny Krzyż Zasługi.
Wincenty Różański reprezentuje nurt stylizacji ludowej kolażu wyobraźni, natury i rzeczywistości historyczno - społecznej. Refleksja nad losem i sensem tworzenia prowadzą nieraz do apatii intelektualnej, która pozornie wydaje się rezygnacją. Ostatecznie zwycięża życie i "Ogień rozniecony w mozole". Poeta ten jest jednym z najoryginalniejszych współczesnych twórców, nigdy nie ulegał prądom literackim, "pisał tak jak się oddycha". Różański zawsze pozostawał prywatny, niezwykle trudno było zaakceptować jego rozbite zdanie, "Rozsypujący się" wiersz, "rozmontowany świat", rozdartą osobowość, a nawet - "zdekomponowany zaświat". Wiersze Różańskiego tłumaczone były na język hiszpański, bułgarski, grecki i niemiecki.
Przyjaźnił się z legendarnym Edwardem Stachurą, który nazywał go "Synem Bogini" a także z Ryszardem Krynickim, Leszkiem A. Moczulskim czy Janem Himilsbachem.
O życiu i twórczości Różańskiego w 1993 roku Tadeusz Żukowski nakręcił film telewizyjny "Będziemy piękniejsi", a w 1997 roku ukazała się książka Piotra Kępuińskiego i Andrzeja Sikorowskiego "Któż to opisze, któż to uciszy. Rozmowy z Wincentym Różańskim" na którą składają się rozmowy z poetą, jego korespondencja, szkice, wspomnienia i wiersze.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej