Nagroda Naukowa 2002

Nagroda Naukowa Miasta Poznania dla JÓZEFA JACKA WIESIOŁOWSKIEGO za opracowanie koncepcji i realizację periodyku pt."Kronika Miasta Poznania".
JACEK WIESIOŁOWSKI Historyk, profesor Instytutu Historii PAN, redaktor naczelny Kronik Miasta Poznania.
Urodził się w Żywcu (na wygnaniu). Pochodzi z tradycyjnej poznańskiej rodziny. Dzieciństwo spędził na Sołaczu. Ukończył II LO im. Marcina Kasprzaka, obecnie Jana Kantego. W 1962 obronił pracę magisterską na wydziale historycznym UAM, a w 1966 uzyskał stopień doktora nauk historycznych. Pod koniec lat sześćdziesiątych był na stypendium w Chicago i od podstaw uporządkował zbiory Muzeum Polskiego. Przez piętnaście lat pracował w Bibliotece Kórnickiej, kierując działem rękopisów. Od 1977 został pracownikiem Instytutu Historii PAN w Warszawie. W 1987 powrócił do Poznania. W latach 1990-1997 był radnym, bardzo zaangażowanym w sprawy dotyczące kultury miasta, pomocy społecznej, problemów mieszkaniowych i prywatyzacji.
Od 1990 roku jest redaktorem naczelnym Kroniki Miasta Poznania i od tego czasu każdy numer pisma ma charakter monograficzny. Profesor Wiesiołowski nadał temu wydawnictwu nową treść czyniąc Kronikę kopalnią materiałów do dziejów Poznania, jego dzielnic, instytucji, grup społecznych i zawodowych.
Jest wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prezesem oddziału poznańskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Francuskiej, współzałożycielem i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich. To znakomity historyk kultury średniowiecznej, znawca dziejów Poznania i poznaniaków, animator badań nad dziejami miasta, tłumacz łaciny, jedna z nielicznych osób, które "przeryły" się przez poznańskie archiwa.
Profesor Wiesiołowski jest autorem oraz współautorem wielu prac; między innymi: "Ambroży Pampowski - starosta Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i odrodzenia", "Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania", "Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki", "75 lat minęło...: ilustrowane dzieje poznańskiego PKO", "Kroniki benedyktynek poznańskich", Zamek i dwór w średniowieczu od XVI do XV wieku". Spod jego pióra wyszła też ponad setka artykułów zamieszczanych w różnych czasopismach.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej