Nagroda Artystyczna 1999

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania dla IZABELLI GUSTOWSKIEJ za poszukiwania twórcze w dziedzinie video instalacji i video - performance.
IZABELLA GUSTOWSKA Artysta plastyk, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Urodziła się 18 maja 1948 r. w Poznaniu. Studiowała grafikę i malarstwo w PWSSP w Poznaniu uzyskując dyplom w 1972 r. (pracownia T. Jackowskiego i T. Brzozowskiego). W latach 1979-1992 prowadziła Galerię ON w Poznaniu (jedną z najciekawszych galerii w Polsce promujących sztukę współczesną). Obecnie jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (w latach 1987-90 była jej prorektorem). Swe prace prezentowała na wystawach indywidualnych m.in. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Galerii Miejskiej w Poznaniu, Galerii Sztuki w Sopocie, w warszawskiej Zachęcie i w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski, a także za granicą: w Utrechcie, Hanowerze, Edmonton, Rennes. Prace artystki są ozdobą wielu prestiżowych zbiorów na całym świecie, m.in. w Victoria and Albert Museum w Londynie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Muzeów Narodowych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie oraz w Kolekcji III Zachęty i Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Laureatka licznych nagród krajowych i zagranicznych za swoje osiągnięcia twórcze, w tym nagród ministerialnych za działalność artystyczno - dydaktyczną.
Izabella Gustowska uprawia sztukę, która nie daje się jednoznacznie zakwalifikować. Najprościej byłoby powiedzieć, że wpisuje się w konteksty multimedialne. Przed laty wiązało się to z wykorzystaniem i przystosowaniem do własnych potrzeb fotografii, obecnie sprowadza się do posługiwania się przekazem video. Jednakże powyższa charakterystyka zahacza tylko o fragment jej artystycznych poszukiwań. Tak naprawdę Gustowska w swej sztuce nie sumuje rozmaitych elementów (obok multimedialnych form wyrazu trzeba byłoby mówić również o obiektach, environmant itd.)., ale podporządkowuje je indywidualnemu zamysłowi, który sprowadza się do refleksji o świecie końca XX wieku, refleksji, która w pełni zdaje sobie sprawę z ograniczonych możliwości tylko pojęciowego ujęcia zagadnienia.
W swojej twórczości wykorzystuje różne media: malarstwo, grafikę, fotografię, filmy video. Jej prace są bardzo subiektywną formą wypowiedzi. Artystka przekazuje w nich swoje często bardzo intymne doznania i emocje. Jednocześnie jej dzieła dotyczą spraw uniwersalnych - przemijania, śmierci, odradzania się...
W latach 70. tworzy m.in. cykle grafik Przemijania - powtarzania, Zmieniam się. W latach następnych pojawia się cykl Względne cechy podobieństwa, Portret wielokrotny. W latach 80. artystka podobne tematy podejmuje w swoich performances, a w latach 90. kontynuuje w licznych video - instalacjach (cykle: Sny, Źródło, Płynąc, Śpiewając pokoje, Namiętności i inne przypadki). Tworzy pełne metafor i symboli poetyckie spektakle multimedialne. Ostatnio coraz bardziej interesuje ją przestrzeń wirtualna. Izabella Gustowska należy do grona najwybitniejszych współczesnych artystek polskich. Reprezentowała Polskę na Biennale w Sao Paulo (1983,1987) oraz Biennale Sztuki w Wenecji (1988).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej