Stypendia dla młodych twórców
Bohdan Cieślak - plastyka
Joanna Hoffman - plastyka
Ewa Hornowska - poezja
Barbara Kowalczyk - plastyka
Daria Kwiatkowska - muzyka
Tomasz Matusewicz - plastyka
Alina Szutarska - balet
Lucyna Winkel - teatr
Magdalena Wdowicka - muzyka

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej