Stypendia dla młodych twórców
Monika Bakke - krytyka artystyczna
Agnieszka Balewska - plastyka
Mariusz Grzebalski - poezja
Karolina Jaroszewska - muzyka
Przemysław Jasielski - plastyka
Wieńczysław Kasprzak - muzyka
Piotr Łuszczykiewicz - eseistyka
Marcin Ryl - Krystianowski - teatr
Łukasz Szyrner - muzyka
Marek Wasilewski - krytyka artystyczna

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej