Stypendia dla młodych twórców

Paweł Buszko - działalność artystyczna, projektowa i dydaktyczna
Sara Czureja - kreacja artystyczna
Marek Glinkowski - działalność wystawiennicza Galerii AULA
Paweł Grobelny - projekty designerskie
Ewa Murawska - działalność artystyczna, promocja kultury
Agnieszka Okrzeja - krytyka artystyczna, promocja sztuki
Patryk Rymanowski - wokalistyka
Agata Szymczewska - muzyka


Stypendia dla młodych naukowców

Ravindra Witold Chhajlany - fizyka
Łukasz Fojutowski - ekonomia
Wojciech Jaśkowski - informatyka
Anna Kochanowska-Nieborak - nauki literaturoznawcze
Monika Stachowiak - genetyka molekularna zwierząt
Monika Szmyt - historia sztuki
Maciej Trejda - chemia
Ewelina Warzych-Plejer - biotechnologia

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej