Stypendia artystyczne:

Przemysław Witek za wybitne osiągnięcia artystyczne w zakresie gry na pianinie oraz intensywną działalność artystyczną w Polsce i za granicą.

Zbigniew Waszak za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz ożywioną działalność artystyczną w dziedzinie muzyki.

Mateusz Michał Makuch za wybitne osiągnięcia artystyczne w zakresie gry na skrzypcach.

Piotr Pawlak za aktywne promowanie środowiska jazzowego w Polsce oraz poza granicami kraju oraz osiągnięcia konkursowe z własnym zespołem jazzowym- Piotr Pawlak Jazztet.

Tomasz Koszewnik za wybitne osiągnięcia w obszarze sztuk wizualnych.

Barbara Borowicz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki oraz godne reprezentowanie miasta Poznania na arenie międzynarodowej.

Monika Shaded za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa, promocji i krytyki sztuki oraz edukacji artystycznej wśród młodzieży, studentów i dorosłych.

Natalia Brandt za dojrzałość artystyczną i intelektualną realizowanego programu artystycznego w dziedzinach malarstwa i rysunku.


Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego:

mgr Rafał Ilnicki  (UAM/kulturoznawstwo) za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu badania wpływu techniki na kulturę,

mgr inż. Miłosz Kadziński  (PP/informatyka) za wyróżniający się dorobek i wyniki badań naukowych w dyscyplinie informatyki w zakresie wielokryterialnego wspomagania decyzji.

mgr Andonis Karachitos  (UAM/biologia molekularna) za badania dotyczące mechanizmów cytoprotekcyjnego działania minocykliny.

mgr Monika Wałęsa-Chorab  (UAM/chemia) za zaprojektowanie i zdefiniowanie kompleksów supramolekularnych jonów metali przejściowych z nowymi ligandami N-heterocyklicznymi oraz zbadanie ich właściwości fizykochemicznych.

mgr Krystian Pyta (UAM/chemia) za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii organicznej i pogranicza chemii i biochemii.

mgr Marta Jackowska  (UP/biologia zwierząt) za osiągnięcia w badaniach dotyczących problemów biologii rozrodu zwierząt hodowlanych (bydła, trzody chlewnej, czy psowatych).

mgr Justyna Gornowicz-Porowska (UM/dermatologia) za pracę badawczą i wyróżniające się osiągnięcia naukowe podczas przygotowywania pracy doktorskiej w zakresie chorób skóry.

mgr Wojciech Szczołko  (UM/farmacja) za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne na kierunkach farmacji i biotechnologii oraz udział w projekcie "Od Aspiryny do Porfirazyny".

dr Mikołaj Lewandowski (PAN/fizyka molekularna) - za wyróżniające się osiągnięcia w pracy badawczej, dotyczącej fizycznych i chemicznych właściwości powierzchni nanostruktur tlenków żelaza.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej