Stypendia dla młodych twórców::
Adam Banaszak za wszechstronność działalności artystycznej i organizacyjnej w dziedzinie muzyki.
Tomasz Drewicz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie promocji i krytyki sztuki oraz własnej twórczości artystycznej.
Sandra Haniszewska i Tomasz Kandulski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki kameralnej oraz godne reprezentowanie miasta Poznania na arenie międzynarodowej.
Ewa Kubiak za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa i rysunku.
Karol Mossakowski za wybitne osiągnięcia artystyczne w grze na organach.
Barbara Pilch za dokonania twórcze w dziedzinie rzeźby.


Stypendia dla młodych badaczy:
Marcin Podsiadło (UAM/chemia) za wybitne osiągnięcia badawcze oraz badanie słabych oddziaływań w kryształach halometanów stosując wysokociśnieniową dyfrakcję monokrystaliczną.
Piotr Kuświk (PAN/fizyka molekularna) za wyróżniające się osiągnięcia w pracy badawczej, dotyczącej strukturyzacji magnetycznej układów cienkowarstwowych.
Hubert Gojżewski (PP/fizyka) za znaczące osiągnięcia naukowe w rozwoju nanotechnologii i nanonauki.
Bartosz Kempisty (UM/biologia molekularna) za opracowanie systemu oceny kompetencji rozwojowej oocytów oraz zarodków ssaków wykorzystywanych do embrio-transferu w oparciu analizy molekularne i nowoczesne techniki mikrofluidyczne typu "lab-on-chip.
Ewelina Szczepanek (UM/medycyna) wybitne osiągnięcia naukowe, dotyczące chorób wewnętrznych, a w szczególności endokrynologii, kardiologii i zaburzeń metabolicznych.
Daniel Łowicki (UAM/chemia) za syntezę i badania strukturalne amidowych pochodnych antybiotyku- Monenzyny A oraz wykazanie ich aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej
Kamila Kłudkiewicz (UAM/historia sztuki) za pracę badawczą w związku z przygotowaniem dysertacji doktorskiej Pt. "Wybór i konieczność. Kolekcje sztuki arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku.
Mirosław Ochodek (PP/informatyka) za dotychczasowy dorobek naukowy w dziedzinie informatyki oraz działania mające na celu transfer technologii pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem i jednostkami administracji publicznej.
Jerzy Kaźmierczak (UE/ekonomia) za prowadzoną działalność naukową i dydaktyczną, w szczególności za badania nad determinantami zatrudnienia w sektorze bankowym na przykładzie regionu wielkopolskiego.
Maria Grześ (UP/genetyka zwierząt) za badania z zakresu genetyki zwierząt, obejmujące zarówno analizę polimorfizmu i ekspresji genów związanych z gospodarką lipidową u świni i szczura, jak również badania związane z genomiką porównawczą wybranych genów gatunków z rodziny psowatych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej