Decyzją z dnia 25 maja 2018 roku Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania

pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego

stypendia dla młodych twórców środowiska artystycznego  w 2018 roku otrzymają:

Maja Koman (muzyka)

za wieloletnią działalność artystyczną, która przyczynia się do rozwoju kultury Miasta oraz wykorzystanie miasta Poznania do ujęć filmowych w licznych wideoklipach, które okazały się ogólnopolskim sukcesem.

Jakub Królikowski (muzyka)

za dorobek kompozytorski i koncertowy, który w twórczy i oryginalny sposób łączy różne gatunki muzyczne oraz promocję twórczości poznańskich kompozytorów.

Dawid Marszewski (sztuki wizualne - malarstwo)

za wybitne osiągnięcia artystyczne i udział w wystawach.

Ewa Mrozikiewicz (sztuki wizualne - rysunek)

za prowadzenie galerii sztuki FWD; która w znakomity sposób łączy funkcje artystyczne i edukacyjne oraz wybitny talent, połączony z solidną wiedzą z zakresu historii sztuki.

Jolanta Nawrot (literatura)

za debiut poetycki, wyjątkowe osiągnięcia artystyczne oraz promowanie Miasta Poznania podczas konkursów, spotkań i festiwali literackich o zasięgu ogólnopolskim.

Bianka Szalaty (muzyka)

za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki, reprezentowanie poznańskiej Akademii Muzycznej na konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz rozpowszechnianie muzyki gitarowej w województwie wielkopolskim.

Joanna Żabnicka (literatura)

za debiut poetycki, promowanie poezji i przyczynianie się do rozwoju życia literackiego Miasta Poznania, a także za wszechstronną własną działalność artystyczną prezentowaną w wielu miejscach w Polsce.

Decyzją z dnia 29 maja 2018 roku Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania

pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca

stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego w 2018 roku otrzymają:

Piotr Alexandrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ prawo)

za osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad historią prawa, w tym publikację monografii naukowej, udział w zagranicznych kongresach naukowych, zagraniczne staże naukowe oraz kierowanie projektami naukowymi

Piotr Celichowski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu/ biotechnologia/ analityka medyczna)

za opisanie wpływu eNampt na oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową u szczura

Krzysztof Ciomek (Politechnika Poznańska/ informatyka)

za wyróżniający się dorobek i wyniki badań naukowych w dyscyplinie informatyki w dziedzinie komputerowego wspomagania decyzji

Tomasz Cłapa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/ biochemia/ biotechnologia)

za badania dotyczące wpływu różnych materiałów na wybrane grupy bakterii oraz badania różnych próbek środowiskowych zasiedlanych przez bakterie

Krzysztof Dudka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/ zoologia)

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej oraz popularyzatorskiej potwierdzone uzyskanymi grantami oraz licznymi publikacjami w uznanych czasopismach i autorstwem książki

Paweł Jeżowski (Politechnika Poznańska/ elektrochemia techniczna)

za wybitne osiągnięcia naukowe przyczyniające się do rozwoju nowoczesnych urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej łączących dwa mechanizmy magazynowania energii elektrycznej, czyli kondensatorów litowo-jonowych

Maciej Majka (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu/ genetyka roślin)

za wybitne osiągnięcia w zakresie hodowli odpornościowej zbóż uprawnych oraz kompleksowe badania dotyczące introgresji obcej chromatyny z dzikich gatunków do pszenicy i pszenżyta

Anetta Płatek (Politechnika Poznańska/ technologia chemiczna)

za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej

Krzysztof Ptaszyński (Instytut Fizyki Molekularnej PAN/ fizyka)

za znaczące osiągnięcia w dziedzinie nierównowagi fizyki statystycznej układów kropek kwantowych

Wojciech Smułek (Politechnika Poznańska/ biotechnologia środowiskowa)

za osiągnięcia badawcze w obszarze biotechnologii środowiskowej, a w szczególności za badania nad wykorzystaniem surfaktantów roślinnych w procesach biodegradacji halogenowych pochodnych związków aromatycznych

Anna Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ chemia)

za innowacyjne badania w dziedzinie chemii supramolekularnej oraz wybitne osiągnięcia naukowe

Krzysztof Wójcik (Instytut Fizyki Molekularnej PAN/ fizyka)

za wkład w rozwój teorii transportu przez silnie skorelowane układy kropek kwantowych

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej