Stypendia Artystyczne w 2016 roku otrzymają:

Radosław Mateja (Akademia Muzyczna/Muzyka)
za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz bogatą działalność na rzecz rozwoju kultury
w Poznaniu.

Szymon Krzywosz (Stowarzyszenie City Inside Art/Muzyka)
za indywidualną działalność artystyczną i wspieranie niezależnej sceny muzycznej
w Poznaniu.

Daniel Jacek Stachuła (Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury/Reżyseria)
za wkład w rozwój sztuki, kształtującej się na przecięciu trójstronnych relacji: słowo-muzyka-teatr, w szczególności za realizacje reżyserskie w teatrze muzycznym i działalność recytatorską.

Klaudia Zawada (Uniwersytet Artystyczny/Malarstwo)
za wybitne osiągnięcia w postaci międzynarodowych konkursów i wystaw, a także wysoką motywację i pracowitość.

Wojciech Jeliński (Akademia Muzyczna/Muzyka)
za szczególne osiągnięcia artystyczne, aktywną promocję twórczości współczesnych kompozytorów i działalność na rzecz propagowania instrumentów dętych blaszanych
w Poznaniu.

Jakub Borkowicz (Uniwersytet Artystyczny/Sztuki Wizualne)
za działalność w obszarze sztuki multimedialnej, udział w Biennale Sztuki Mediów, za oprawę video dla polskiego pawilonu na Targach w Mediolanie, a także aktywne prowadzenie alternatywnej galerii Oficyna oraz integrację młodych artystów wokół galerii.

Zofia Grażyńska (Radny A. Szczuciński/Muzyka)
za wyróżniającą się działalność w dziedzinie twórczości artystycznej oraz znakomite występy w ostatnich premierach realizowanych przez Teatr Muzyczny m.in.: Jekyll&Hyde, Nie ma jak lata 20., lata 30., Hello, Dolly!, Evita, Opowieści zimowe oraz Jezus Christ Superstar.

Natalia Teresa Chudzicka (Akademia Muzyczna/Muzyka)
za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki oraz godne reprezentowanie miasta Poznania na arenie międzynarodowej.

Małgorzata Myślińska (Roman Kubicki/Malarstwo)
za wybitne osiągnięcia w malarstwie, potwierdzone licznymi nagrodami i wyróżnieniami
w konkursach oraz udział w wystawach i stypendiach zagranicznych.

Zofia Kuligowska (Uniwersytet Artystyczny/Sztuka)
za niezwykłą aktywność w promowaniu sztuki i kultury oraz osiągnięcia w dziedzinie performance i rzeźby.


Stypendia Naukowe w 2016 roku:

Marcin Łukaszewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Politologia)
za wybitną działalność naukową i dydaktyczną oraz pracę na rzecz społeczności akademickiej i młodzieży szkolnej w trakcie odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ewa Patyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Chemia)
za dotychczasowy dorobek naukowy w temacie badań wpływu wysokiego ciśnienia
na struktury krystaliczne ważnych związków organicznych.

Jakub Flotyński (Uniwersytet Ekonomiczny/Informatyka)
za ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe potwierdzone wyróżnioną rozprawą doktorską, licznymi wysoko punktowanymi publikacjami oraz wdrożeniem opracowanego rozwiązania w praktyce gospodarczej.

Paulina Gałka-Marciniak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Biologia)
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie biologii molekularnej pozwalające na dogłębne poznanie mechanizmów rządzących procesem biogenezy ludzkich cząsteczek mikrona oraz opracowanie nowych zasad konstrukcji terapeutycznych cząsteczek technologii interferencji RNA opartych na naturalnych prekursorach mikroRNA.

Katarzyna Klonowska (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Genetyka)
za wybitne osiągnięcia badawcze w dziedzinie genetyki molekularnej, w tym m.in. genetyki nowotworów.

Adam Paweł Gorczyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Chemia)
za wyróżniające się osiągnięcia naukowe-badawcze związane z syntezą nowych sieci supramolekularnych jonów metali d- i f-elektronowych z ligandami  N-heterocyklicznymi oraz badaniu ich właściwości magnetycznych, biochemicznych, elektrochemicznych
i katalitycznych,  mające odzwierciedlenie w licznych publikacjach i komunikatach naukowych.

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Biologia)
za osiągnięcia naukowe w zakresie badań bezkręgowców w Arktyce oraz za popularyzację nauki.

Tomasz Żok (Politechnika Poznańska/Bioinformatyka)
za wybitne osiągnięcia badawcze w dziedzinie bioinformatyki strukturalnej cząstek RNA.

Marcin Wysokowski (Politechnika Poznańska/Technologia chemiczna)
za opracowanie w ramach pracy doktorskiej nowatorskiej biomimetycznej metody zaawansowanych nieorganiczno-organicznych materiałów chitynowych oraz ich wszechstronną charakterystykę fizykochemiczną i dyspersyjno-morfologiczną
z uwzględnieniem potencjału aplikacyjnego.

Tomasz Rębiś (Politechnika Poznańska/Technologia chemiczna)
za wyróżniające się osiągnięcia w pracy badawczej, dotyczącej syntezy i charakterystyki elektrochemicznej nowych bioorganicznych materiałów elektrodowych.

Adriana Zybek-Kocik (Uniwersytet Medyczny/Endokrynologia)
za wyróżniające się osiągnięcia badawcze dotyczące chorób i zaburzeń czynności tarczycy.

Paweł Kołodziejski (Uniwersytet Przyrodniczy/Weterynaria)
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie weterynarii oraz osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej