Stypendia dla młodych twórców

Łukasz Chrzuszcz - za wybitne osiągnięcia w sztuce teatralnej.
Magdalena Komborska - za działalność artystyczną- malarstwo oraz krytykę i promocję sztuki.
Ilona Krzywicka - za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki - śpiewu sopranowego.
Łukasz Kuropaczewski - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki - gitary klasycznej.
Daria Mielcarzewicz - za twórczość artystyczną w dziedzinie fotografii.
Tomasz Mróz - za całokształt pracy artystycznej, niezwykłe przedsięwzięcia i projekty realizowane w ramach sztuk wizualnych.
Joanna Rzeźnik - za osiągnięcia artystyczne - malarstwo.
Maksymilian Skorwider - za aktywna postawę twórczą w dziedzinie sztuki- grafiki.


Stypendia dla młodych badaczy

mgr Jakub Cieślak - za wyróżniające osiągnięcia w zakresie genetyki molekularnej zwierząt.
mgr Agnieszka Feliczak-Guzik - za katalityczne zastosowania nanomateriałów w syntezie wysokowartościowych chemikaliów.
dr inż. Wojciech Kotłowski - za wyniki badań naukowych w dyscyplinie informatyki i specjalności inteligentne - systemy wspomagania decyzji, w zakresie statystycznych systemów uczących się.
mgr Małgorzata Łochyńska - za wybitne osiągnięcia naukowe nad analizą stadiów ontogenetycznych oraz badaniem cech morfologicznych form młodocianych mechowców (Oribatida).
mgr Joanna Modławska - za dotychczasowy wkład do rozwoju badań w dziedzinie informatyki kwantowej.
mgr Aleksandra Maria Paradowska - za badania nad sztuką Wielkopolski w XX wieku.
mgr Andrzej Woyda-Płoszczyca - za wybitne osiągnięcia w pracy badawczej, dotyczącej poznania regulacji aktywności alternatywnej oksydazy i białka rozprzęgającego w mitochondriach pierwotniaka Acanthamoeba castellanii, śluzowca Dictyostelium discoideum oraz drożdży Candida maltosa.
dr n. med.  Aleksandra Szczepankiewicz - za wybitne osiągnięcia naukowe w pracy nad badaniami genetycznymi i analizą farmakogenetyczną w chorobach złożonych - astma, zaburzenia psychiczne.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej