Stypendia dla młodych twórców:
Sylwia Chudy
- za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuki, związane z edukacją, promowaniem i popularyzacją sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Miłosz Margański - za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie film animowany.
Maria Milenko - za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie grafiki.
Jakub Pankowiak - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki - organy.
Robert Proch - za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie film animowany.
Maciej Strzelecki - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki - skrzypce.
Michał Wielopolski - za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie - rzeźba.
Nikodem Wojciechowski - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki - fortepian.

Stypendia dla młodych badaczy:
dr Joanna Gościańska
- za cykl prac poświęconych syntezie oraz badaniom fizykochemicznym katalizatorów platynowych osadzonych na mezoporowatych nośnikach zawierających cyrkon i niob w wybranych procesach katalitycznych.
mgr inż. Paweł Marciniak - za badania nad izolacją, identyfikacją strukturalną i oceną aktywności fizjologicznej neuropeptydowych hormonów dwóch gatunków chrząszczy - Tenebrio molitor i Zophobas atratus.
dr Piotr Nowicki - za osiągnięcia naukowe w pracy nad otrzymaniem węgli aktywnych z węgli kopalnych i materiałów odpadowych oraz ich potencjalnym wykorzystaniem w dziedzinie elektrochemii i w ochronie środowiska.
mgr Anna Olejniczak - za wybitne osiągnięcia badawcze poświęcone odmianom polimorficznych organicznych relaksorów z wiązaniami wodorowymi NH N.
dr Katarzyna Palus - za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie psychologii rozwoju człowieka i psychologii rodziny.
mgr inż. Maria Sielicka  - za badania nad wpływem związków fenolowych na kształtowanie jakości żywności.
dr Anna Skorczyk - za wybitne osiągnięcia z zakresu analizy molekularnej genów kodujących białka.
dr Marek Woszczek - za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu ontologii przyrody i filozofii fizyki.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej