Decyzją z dnia 29 kwietnia 2020 roku Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania

pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego

stypendia dla młodych twórców środowiska artystycznego  w 2020 roku otrzymują:

Miłosz Cirocki (muzyka i animacja kultury)

za twórcze przekraczanie granic gatunków muzycznych, efektywną działalność w wielu różnorodnych zespołach oraz aktywność na polu animacji kulturalnej, w tym o wymiarze charytatywnym;

Dominika Czerniak - Chojnacka (sztuki wizualne)

za wyjątkowe osiągnięcia na polu projektowania graficznego oraz wypracowanie w tym obszarze unikatowego języka wizualnego rozpoznawalnego i wielokrotnie nagradzanego w kraju i za granicą,   a także zaangażowanie w popularyzację sztuki ilustracji i książki;

Zuzanna Maria Głowacka (teatr i animacja kultury)

za interdyscyplinarną działalność artystyczną, kuratorską i edukacyjną, uwzględniającą społeczną rolę kultury i sztuki poprzez szczególną troskę o odbiorców z kręgów senioralnych oraz osób z niepełnosprawnościami;

Kinga Grzybowska (architektura)

za kreatywne, docenione na arenie międzynarodowej i istotne społecznie osiągnięcia w dziedzinie architektury zrównoważonej;

Natalia Karczewska (sztuki wizualne)

za unikatowy dar łączenia w artystycznym doświadczeniu pozornych kontrastów: delikatności i siły oraz umiejętne wykorzystaniu go w konsekwentnie podejmowanym wizualnym dyskursie;

Kasia Lins (muzyka)

za dojrzałą, intrygującą i oryginalną wypowiedź muzyczną, rozpinającą most między tradycyjnym bluesem i rockiem a dzisiejszym avant-popem oraz umiejętność przełożenia indywidualnej koncepcji na kreację sceniczną;

Urszula Lucińska (sztuki wizualne) 

za interdyscyplinarną i wielowątkową działalność twórczą w obszarze sztuk wizualnych, liczne osiągnięcia artystyczne w kraju i za granicą oraz dojrzałą i krytyczną postawę artystyczną permanentnie poszukującą nowych form wyrazu

Jana Shostak (sztuki wizualne)

za wybitne osiągniecia artystyczne i badawcze w perspektywie ogólnopolskiej i międzynarodowej, oraz wizualno-społeczną wrażliwość połączoną z umiejętnością interdyscyplinarnego opisywania rzeczywistości i poszerzania jej o nowe konteksty a także aktywne współtworzenie krajobrazu kulturowego Poznania; 

Damian Sobkowiak (muzyka)

za wybitne osiągnięcia w sztuce gry na kontrabasie, potwierdzone solowymi występami i nagraniami na wielu scenach krajowych oraz zagranicznych;

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej