Nagroda Naukowa 2010

Kapituła uhonorowała Nagrodą Naukową Miasta Poznania 2010 wybitnego naukowca prof. dr. hab. Zygmunta Zagórskiego za wybitne dokonania naukowe w dziedzinie badań toponimii miejskiej i onomastyki ze szczególnym uwzględnieniem nazewnictwa geograficznego Poznania.

Profesor Zygmunt Zagórski jest autorem 12 książek i ponad 170 rozpraw, studiów, artykułów, recenzji naukowych. Działalność naukowa profesora Zygmunta Zagórskiego obejmuje kilka bardzo różnych tematycznie, problemowo, metodologicznie i materiałowo sfer językoznawstwa polonistycznego, są to m.in.: dialektologia tradycyjna, dialektologia gwar mieszanych, socjolingwistyka, stylistyka lingwistyczna oraz lingwistyka tekstu, kultura języka.

Monumentalna monografia "Nazewnictwo geograficzne Poznania", pod redakcją naukową prof. Zygmunta Zagórskiego, wieńczy dokonania Profesora w dziedzinie badań toponimii miejskiej, stanowi wybitny wkład do polskiej onomastyki oraz znaczące dopełnienie polskiej literatury leksykologicznej i leksykograficznej.

Profesor Zygmunt Zagórski jest Honorowym Członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, był twórcą i kierownikiem Zakładu Metodyki Nauczania Języka Polskiego i Literatury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej