Poznań na mapach

Prezentowane w układzie przestrzennym na kartogramach syntetyczne wskaźniki dotyczące sytuacji i prognozy demograficznej oraz struktury gospodarstw domowych, warunków mieszkaniowych, aktywności ekonomicznej mieszkańców i bezpieczeństwa publicznego oraz oceny jakości życia mieszkańców Poznania.