Według oficjalnej statystyki GUS, w Poznaniu mieszka 540 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia blisko 120 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkują w mieście i korzystają na co dzień z przestrzeni i usług miejskich. Są to przede wszystkim uchodźcy wojenni z Ukrainy, uczniowie i studenci studiów dziennych spoza Poznania oraz tymczasowi pracownicy z zagranicy. Szacuje się, że w Poznaniu zamieszkuje 70 tys. obywateli Ukrainy, którzy stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców przebywających w mieście.

Wg GUS gęstość zaludnienia na 1 km kw. wynosi 2,1 tys. osób. Na 100 mężczyzn przypada 114 kobiet. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 60% ogółu mieszkańców, w tym blisko 2/3 należy do grupy mobilnej (18-44 lat). Stosunkowo najliczniejszą grupę mieszkańców stanowią osoby w wieku 25-44 lat (35%).