Międzynarodowe Targi Poznańskie, zapoczątkowane w 1925 r. jako V Targ Poznański, są najstarszą imprezą wystawienniczą tego typu w Polsce

Tradycje handlowe Poznania sięgają jednak znacznie głębiej, bo już XIII wieku, a ściślej 1254 r., kiedy to Przemysł I wydał Przywilej dot. handlu poznańskiego. Na początku XX w. idea organizacji wystaw - tak popularna w XIX w. dotarła do Poznania. Ostatnią w okresie zaborów, największą zorganizowaną tu wystawą, była Wystawa Wschodnioniemiecka, która odbyła się od 15 maja do 30 września 1911 r. na terenie dzisiejszych targów. Ekspozycja, mimo że miała być symbolem narastającej polityki germanizacyjnej przyniosła również Polakom sporo korzyści. Dawała nie tylko przykłady świetnej organizacji, ale i uznanie dla polskiego przemysłu, zwłaszcza poznańskich zakładów H.Cegielskiego. Nie było więc sprawą przypadku, że to właśnie w kręgach poznańskich kupców i handlowców pojawiła się w 1917 roku inicjatywa utworzenia w mieście stałej instytucji targowo-wystawowej. Potrzebę powołania Targów poparł też obradujący w Poznaniu w dniach 20 i 21 marca 1920 r. Zjazd Delegatów Związku Towarzystw Kupieckich. Pierwszy Targ odbył się w 1921 r. i zgromadził ponad tysiąc wystawców z całej Polski. Wystawy wciąż jednak miały charakter tylko krajowy - dopiero rok 1925 otworzył nową kartę. Wtedy to w dniach 3 - 10 maja odbył się V Targ Poznański - już jako pierwsze międzynarodowe spotkanie handlowców i przemysłowców. Wzięło w nim udział ponad 2 tys. wystawców z 16 krajów i trzech kontynentów. Znaczenie Targu Poznańskiego rosło z roku na rok, a dowodem tego było wstąpienie w 1927 roku do Związku Targów Międzynarodowych. Szczyt powodzenia przypadł na 1928 rok, kiedy to Targ Poznański otrzymał oficjalną nazwę Międzynarodowe Targi Poznańskie. Największymi wystawcami wówczas i właściwie przez cały okres dwudziestolecia byli Niemcy, Francja, Austria, W.Brytania i USA. W 1929 r. Targi się nie odbyły, gdyż postanowiono zorganizować Powszechną Wystawę Krajową. Wystawa, zwana popularnie PeWuKą miała istotny wpływ na rozwój Międzynarodowych Targów Poznańskich, a w szczególności jej infrastruktury. W latach 30. MTP znalazły się w czołówce imprez handlowych obok targów w Lipsku, Lyonie i Mediolanie.

sieci społecznościowe