Początki zorganizowanej opieki szpitalnej sięgają w Poznaniu XII wieku

Pierwsza udokumentowana wzmianka historyczna o placówce zajmującej się opieką zdrowotną w Poznaniu dotyczy drugiej połowy XII wieku (ok. 1170 r.), kiedy to przy istniejącej komorze celnej książę Mieszko Stary przy współudziale biskupa poznańskiego Radwana założył szpital, który w średniowieczu był zarówno przytułkiem dla ubogich i chorych, jak i miejscem schronienia dla pielgrzymów. W 1187 r. Mieszko osadził przy szpitalu rycerski zakon joannitów, którzy przydali mu wezwanie św. Jana Jerozolimskiego (Jana Chrzciciela). W osadzie szpitalnej położonej wtedy na rubieżach Poznania, zwanej od jej właściciela Komandorią lub osadą św. Jana, wzniesiono wkrótce zachowany do dziś późnoromański kościół św. Michała Archanioła (potocznie zwany kościołem św. Jana Maltańskiego). W dawnych kronikach szpital ten pojawia się jeszcze w 1191 r., kiedy to biskup poznański Benedykt poświadczył zakonnikom prowadzącym szpital przyznanie dziesięciny należącej do kościoła św. Michała oraz w 1193 r. kiedy to papież Celestyn III potwierdził joannitom nadanie szpitala pod Poznaniem.
Zakon joannitów (kawalerów maltańskich) zajmował się prowadzeniem tego rodzaju placówek w całej Europie. Do Polski Joannici zostali sprowadzeni w 1166 roku przez Henryka Sandomierskiego. Niedługo po otrzymaniu kościoła św. Michała Archanioła w Poznaniu, otrzymali kościoły w Tyńcu, Bardzie i Strzegomiu. Tam też powstały komandorie zakonu.
W zapiskach historycznych kolejny poznański szpital pojawia się w 1218 r., kiedy to biskup Boguchawał założył "za miastem" szpital pod wezwaniem św. Ducha.
W średniowiecznej Europie w szpitalach łączono opiekę nad chorymi i biednymi, a także izolowano chorych na choroby zakaźne. W Polsce XII wieku dzieliły się na domy dla podrzutków, leprozoria oraz przytułki dla starców. Później szpitale zaczęły w coraz większym stopniu realizować także funkcje medyczne. Dopiero w 1446 r. pojawia się wzmianka źródłowa o istnieniu pierwszej apteki w mieście.
W wiekach następnych powstały dalsze szpitale (m.in. szpital św. Ducha za Bramą Wroniecką, szpital św. Łazarza na Wildzie, szpital św. Krzyża przy ul. Półwiejskiej, szpital św. Gertrudy w okolicach pl. Kolegiackiego czy szpital lazaretański przy ul. Niedziałkowskiego). W 1775 r. opieka nad szpitalami przeszła w ręce państwa. Pierwsze szpitale w dzisiejszym znaczeniu tego słowa zaczęły powstawać od II połowy XIX wieku (przy ul. Szkolnej, Krysiewicza, Grunwaldzkiej). W okresie powojennym zbudowano 5 nowych szpitali (przy ul. Lutyckiej (2), Szpitalnej (2) i Szwajcarskiej).
Obecnie w Poznaniu funkcjonują 24 szpitale, w tym 5 klinicznych, 3 szpitale miejskie, 7 prywatnych oraz 2 resortowe (MSWiA oraz MON).

sieci społecznościowe