Ranking rozwoju regionalnego

Według opublikowanego w 2003 r. przez warszawskie Centrum Badań Regionalnych corocznego rankingu potencjału rozwojowego 65 powiatów grodzkich, Poznań jest klasyfikowany w ścisłej czołówce rankingu i jest zaliczany do najwyższej klasy (ekstraklasy) ocenianych powiatów, zajmując 2. miejsce (za Sopotem i przed Krakowem). Główne atuty Poznania to: aktywność gospodarcza i społeczna mieszkańców, duży potencjał rynku lokalnego, jakość siły roboczej, korzystny klimat społeczny i rozbudowywana infrastruktura techniczna.
W niższej, I klasie znalazło się 7 miast, w tym: Wrocław, Szczecin, Katowice i Gdańsk (zajęły one odpowiednio 4., 5., 8. i 9.miejsca).

Załączniki

sieci społecznościowe