Samorządowy Lider Zarządzania

W 2010 r. Miasto Poznań zostało laureatem konkursu "Samorządowy Lider Zarządzania" organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Nagrodzono poznański projekt "Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą" oraz wyróżniono  projekt "Program przeciwdziałania procederowi żebractwa na terenie miasta Poznania w latach 2008 - 2010". 

sieci społecznościowe