Jakość życia mieszkańców Poznania

Program "Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania" realizowany jest na zlecenie Miasta przez Centrum Badania Jakości Życia działające przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2002 roku. Program zainicjowany został w celu usprawnienia działalności Urzędu Miasta, poszerzenia kontaktów władz miejskich z mieszkańcami i uzyskania lepszego obrazu życia mieszkańców. Wskaźniki zawarte w badaniu wybrane zostały w oparciu o badania dokumentów zastanych, socjologiczne badania mieszkańców oraz konsultacje z ekspertami i przedstawicielami władz miejskich.

Wyniki badania z 2010 roku zostały także przedstawione w układzie przestrzennym. Mapy zostały wykonane przy wykorzystaniu metod i narzędzi geostatystyki przez zespół badawczy Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych w Poznaniu.

Załączniki

sieci społecznościowe