Przechadzki po Śródce 2016

Kolejna edycja przechadzek po Chwaliszewie, Śródce i Jeżycach z cyklu kino, kawiarnia i spacer... organizowana przez Miasto Poznań, tym razem we współpracy ze Stowarzyszeniem Chwaliszewo, w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji przed nami. Wycieczki oprowadza Pani Karolina Dąbrowska (Profesjonalny Przewodnik po Poznaniu) - licencjonowany przewodnik miejski.

Udział we wszystkich wycieczkach jest bezpłatny!

ŚRÓDKA- 24 lipca i 14 sierpnia 2016

zbiórka przy Kościele p.w. Świętej Małgorzaty Panny i Męczenniczki, o godz. 10:00


  • KOŚCIÓŁ P.W. ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY PANNY I MĘCZENNICZKI - ceglana świątynia pochodzi z XIV w. (zapewne w miejscu tym istniał wcześniej drewniany kościół parafialny). Prowadzi do niej barokowa brama  zawierająca łaciński werset z Księgi Rodzaju. Uwagę zwraca schodkowy szczyt i przylegająca do niego masywna wieża, a we wnętrzu piękne sklepienia gwiaździste. W XVII w. do kościoła dobudowano kaplicę, która została poświęcona św. Filipowi Nereuszowi. Inicjatorem jej powstania był ówczesny proboszcz, zafascynowany nauką świętego.

  • DAWNY RYNEK ŚRÓDECKI - Obecnie nazwa ulicy, fragment nieistniejącego w całości dawnego rynku, stanowiącego centralny plac Śródki. Przed wiekami na Rynku Śródeckim stał ratusz (w miejscu obecnej kamienicy, w której mieści się poczta). Rynek miał powierzchnię większą niż Stary Rynek. Zmieniło się to w związku z powstaniem Trasy Chwaliszewskiej (ul. Wyszyńskiego), kiedy zburzono część kamienic.

  • BUDYNEK DAWNEJ KONGREGACJI FILIPINÓW - Dzięki staraniom proboszcza z kościoła Św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki na Śródce powstała pierwsza w Polsce kongregacja filipinów. Filipini skłaniali się ku radosnej interpretacji wiary, tworzyli wspólnotę osób duchownych i świeckich. Zadaniem zakonników była też działalność edukacyjna, dlatego ich opiece powierzono poznańskie seminarium. Na Śródce filipini przebywali od połowy XVII w. przez ok.150 lat. Dom kongregacji wzniesiony został w XVIII w., natomiast 100 lat później z wielką dbałością o szczegóły dobudowano do niego bliźniacze skrzydło wschodnie.

  • UL. OSTRÓWEK - nazwa ulicy nawiązuje do istniejącego tu niegdyś nietypowego miasteczka. W XIII w. Ostrówek, jako niewielka wyspa umiejscowiona w rozwidleniu Cybiny, należał do kapituły poznańskiej. Kiedy w 1444 r. otrzymał od króla Władysława Warneńczyka prawa miejskie, miał zaledwie jedną ulicę, przy której znajdowało się kilkanaście gospodarstw. Mimo skromnych rozmiarów miasteczko mogło poszczycić się własnym burmistrzem i radą miejską. Ostrówek stracił niezależność w 1800 r., gdy wraz ze Śródką i Ostrowem Tumskim został włączony w granice administracyjne Poznania. Na tumską wyspę z Ostrówka prowadził most Śródecki zwany też Cybińskim, na którym pobierano myto. Na początku XX w. drewnianą konstrukcję mostu po długich staraniach mieszkańców Śródki, zastąpiono żelazną. Kiedy przez Śródkę poprowadzono trasę szybkiego ruchu, połączenie mostowe zostało na wiele lat przerwane. Przywrócono je dopiero w 2007 r., gdy zbudowano most Biskupa Jordana - upamiętniający pierwszego biskupa Polski.

  • MOST BISKUPA JORDANA na Cybinie istniał w tym miejscu już za czasów Mieszka I. Przez wieki wznoszono kolejne drewniane i żelazne konstrukcje, aby ostatecznie zrezygnować z przeprawy w tym miejscu na rzecz nowej trasy szybkiego ruchu. W 2007 roku po długiej przerwie połączono ponownie Ostrów Tumski i Śródkę. Do budowy mostu wykorzystano przęsło dawnego mostu św. Rocha. Most upamiętnia pierwszego polskiego biskupa, który miał swoja siedzibę w Poznaniu.

  • ZESPÓŁ POKLASZTORNY REFORMATÓW - Reformaci, czyli jeden z odłamów zakonu franciszkanów, którzy osiedlili się tu w drugiej połowie XVII w. wznieśli na wzgórzu w północno-wschodniej części Śródki kościół i klasztor. Bracia prowadzili działalność duszpasterską i pełnili zaszczytną funkcję kaznodziejów katedralnych. Na początku XIX w. w wyniku kasaty zakonów, należące do reformatów zabudowania przeznaczono na cele szpitala dla żołnierzy napoleońskich, później przekazano je pierwszemu na ziemiach polskich seminarium nauczycielskiemu. Ostatecznie, ulokowano tu Królewski Zakład dla Głuchoniemych. Pod koniec XIX w. na fasadzie gmachu umieszczono pierwszy na Śródce zegar publiczny. Obecnie tradycje dawnej placówki kontynuuje Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących.

  • KOŚCIÓŁ P.W. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA - Świątynię pod wezwaniem Kazimierza (królewicza z dynastii Jagiellonów, patrona Litwy, a także - przez pewien czas - Śródki) wzniesiono według ściśle określonych przez reformatów zasad, charakteryzujących ich surową regułę zakonną. Budowla miała jedną nawę, zakrystię zlokalizowaną za ołtarzem oraz chór na piętrze. Zrezygnowano też z wieży. Ze względu na obsuwanie się wzgórza, na którym wybudowano kościół, został on wsparty mocnymi bocznymi przyporami. Obecnie świątynia należy do Kościoła polskokatolickiego.

Zwieńczeniem spaceru będzie poczęstunek i pokaz filmu ("Sen o Poznaniu") w Restauracji Hyćka (Rynek Śródecki17) oraz quiz z nagrodami z wiedzy zdobytej podczas przechadzki.

Serdecznie zapraszamy!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej