Referaty konferencyjne

4 - 6 czerwca 2014 r. Kraków - II Kongres Rewitalizacji Miast pt. REWITALIZACJA W POLITYCE MIEJSKIEJ 

Prezentacja "Brama Poznania - Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Miejskim Programie Rewitalizacji" wygłosił Lech Podbrez, pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. rewitalizacji.

Załączniki


24 czerwca 2008 r. Warszawa - Konferencja pt. "Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej"

Prezentacja pana Ryszarda Grobelnego Prezydenta Miasta Poznania z Konferencji pt. "Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej"
zorganizowanej 24 czerwca 2008 r. w Warszawie przez Sejmową Komisję Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury i Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Można ją znaleźć także na stronie: http://www.bas.sejm.gov.pl/seminaria.php


24 czerwca 2008 r Warszawa - "Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej"

Prezentacja pana Ryszarda Grobelnego Prezydenta Miasta Poznania z Konferencji pt. "Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej"
zorganizowanej 24 czerwca 2008 r. w Warszawie przez Sejmową Komisję Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury i Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Można ją znaleźć także na stronie: http://www.bas.sejm.gov.pl/seminaria.php

Załączniki


2006 r. Warszawa - "Partycypacja Społeczna"

Referat pana Andreasa Billerta wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji "Partycypacja Społeczna" - Warszawa 2006

Załączniki


2006 r. Lubań Śląski -"Problemy rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń niemieckich".

Referat p. Andreasa Billerta wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Rewitalizacji Miast - Lubań Śląski 2006 pt."Problemy rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń niemieckich".

Załączniki


2006 r. Zielona Góra - II Konferencja Rewitalizacyjna Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych

Referat p. Andreasa Billerta opublikowany w związku z II Konferencją Rewitalizacyjną Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych - Zielona Góra 2006

Załączniki


2004 r. Lublin - "Perspektywy odnowy starych zasobów budowlanych w miastach polskich. Problemy Finansowania i realizacji"

Referat p. Andreasa Billerta wygłoszony na Konferencji w Lublinie - 2004 pt: " Perspektywy odnowy starych zasobów budowlanych w miastach polskich. Problemy Finansowania i realizacji".

Załączniki


21-11-2006 r. Seminarium Związku Miast Polskich "Rewitalizacja miast"

Referat Lecha Łangowskiego oraz Lecha Podbreza z Wydziału Rozwoju Miasta zaprezentowany na Seminarium Związku Miast Polskich "Rewitalizacja miast", zorganizowanym w dniu 21-11-2006 r. w ramach X Jubileuszowego Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego "Jedna Europa - wspólne środowisko"

Załączniki


29 - 30-09-2006 r. Gdańsk - Konferencja Naukowa "Rewitalizacja miast w Polsce - pierwsze doświadczenia"

Referat Lecha Łangowskiego i Lecha Podbreza z Wydziału Rozwoju Miasta zaprezentowany na Konferencji Naukowej "Rewitalizacja miast w Polsce - pierwsze doświadczenia", zorganizowanej w dniach 29 - 30-09-2006 r. w Gdańsku przez Politechnikę Gdańską, Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Załączniki


23-24 kwietnia 2007 r. Gdańsk - Konferencja Szkoleniowa "Rewitalizacja miast"

Referat p. Lecha Podbreza z Wydziału Rozwoju Miasta zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Rewitalizacja miast", zorganizowanej przez firmę Abrys w dniach 23-24 kwietnia 2007 r. w Gdańsku, pt."Trakt Królewsko-Cesarski oraz inne elementy Miejskiego Programu Rewitalizacji w Poznaniu".

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej