Poznań 2012. Sytuacja społeczno-gospodarcza

Przedstawiamy Państwu coroczną edycję publikacji prezentującej sytuację społeczno-gospodarczą oraz osiągnięcia Miasta Poznania w 2012 roku. Materiał zawiera opis najważniejszych wydarzeń i dokonań w szerokim zakresie dziedzin odgrywających kluczową rolę w życiu miasta, uporządkowanych według haseł: Praca, Odpoczynek, Zamieszkanie. Oprócz bogatego materiału faktograficznego, publikacja zawiera interesujące i wartościowe poznawczo dane statystyczne, ilustrujące obiektywny obraz sytuacji Poznania. W opracowaniu, obok sprawozdania za rok 2012, uwzględniono, podobnie jak we wcześniejszych edycjach publikacji, tekst o charakterze historycznym, obejmujący tym razem okres powojennego rozwoju Poznania od roku 1945 do roku 1989.

Załączniki

sieci społecznościowe