Szkoły wyższehttps (archiwum)

Poznań jest jednym z najważniejszych ośrodków akademickich i naukowych w kraju. Na 25 uczelniach studiuje 112 tys. studentów, w tym 4 tys. cudzoziemców z ponad 80 krajów świata, najwięcej z Ukrainy, Hiszpanii, Turcji i Białorusi. Ponad 66% studentów wybiera studia stacjonarne, a więcej niż co trzeci kształci się na poziomie magisterskim. Blisko 3/4 studentów pobiera naukę na uczelniach publicznych. Największą uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, na którym kształci się blisko co trzeci poznański student. Poznańskie uczelnie zatrudniają ponad 8 tys. nauczycieli akademickich, w tym ponad tysiąc z tytułem profesorskim. Studenci mają do wyboru ponad 250 kierunków studiów, w tym ponad 50 jest prowadzonych w językach obcych. Co piąty student kształci się na kierunkach ekonomiczno-administracyjnych, co dziesiąty na kierunkach humanistycznych, co jedenasty na kierunkach medycznych, inżynieryjno-technicznych i pedagogicznych. Według rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do najbardziej obleganych przez kandydatów uczelni należy Politechnika Poznańska (3. pozycja kraju), Akademia Wychowania Fizycznego (5. pozycja) i Uniwersytet Ekonomiczny (12. pozycja) a wśród uczelni niepublicznych Wyższa Szkoła Bankowa (4. pozycja w kategorii studiów stacjonarnych i 1. pozycja w kategorii studiów niestacjonarnych). 34 wydziały 6 poznańskich szkół wyższych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Artystycznego oraz Uniwersytetu Medycznego posiadają ocenę wyróżniającą nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, a 35 wydziałów z 8 szkół wyższych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Artystycznego, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej i Uniwersytetu SWPS uzyskały z Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych najwyższą kategorię A+ (poziom wiodący) lub kategorię A (poziom bardzo dobry). Poznańskie uczelnie realizują ambitny program rozwoju, obejmujący jakość kształcenia, zarządzania oraz poszerzenie bazy dydaktyczno-naukowej.

Miasto Poznań aktywnie współpracuje z poznańskim środowiskiem akademickim i naukowym, realizując m.in. wspólne projekty naukowe, programy stypendiów, staży i praktyk, konkursów studenckich, wsparcie projektów badawczych i wykładów otwartych oraz przedsiębiorczości akademickiej.