Wycieczka przyrodnicza do Stobnicy

W sobotę, 17 października 2009 r. uczniowie trzech poznańskich  szkół wyjechali na wspólną wycieczkę przyrodniczą pt. ,,Wilk w Polsce i jego ochrona" do Stobnicy w nadleśnictwie Oborniki, na skraj Puszczy Noteckiej, 40 km od Poznania.

Uczestnikami wycieczki byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Tomickiego, Nr 40 przy ul. Garbary oraz z XX LO i 8 Gimnazjum z osiedla Wichrowe Wzgórze, wraz z opiekunami. Organizacją wyjazdu zajęli się nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 z osiedla Wichrowe Wzgórze w Poznaniu, którzy m.in. w ten sposób włączyli się w realizację Miejskiego Programu Rewitalizacji Śródki i Chwaliszewa.

Pomoc w organizacji wycieczki otrzymali ze strony projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu: "Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie".


Pierwszym celem wyjazdu było spotkanie z przyrodą na siedmiokilometrowym  odcinku wiodącym wzdłuż naturalnego cieku wodnego Doliny Kończaka. Uczniowie wraz z oprowadzającym ich leśnikiem zatrzymywali się przy każdej stacji ścieżki edukacyjnej i mogli wysłuchać krótkich pogadanek na temat: starodrzewia i chronionych gatunków drzew, warstwowej budowy lasu, inżyniera lasu - bobra europejskiego, znaczenia mrówki rudnicy, roli i ochrony skrzydlatych mieszkańców lasu, a także  hodowli konika polskiego w typie tarpana leśnego.

Drugim etapem wycieczki była Stacja Doświadczalna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie można było zapoznać się z życiem i zwyczajami wilków, które żyją w wolierach. Była możliwość oglądania, fotografowania i filmowania wilków w warunkach zbliżonych do naturalnych. Celem hodowli wilków w Stobnicy jest propagowanie w społeczeństwie idei ochrony tego zagrożonego wyginięciem, a wpisanego do ,,Polskiej czerwonej księgi zwierząt" drapieżnika.


Nasza wycieczka połączyła teorię ochrony przyrody z praktyką. Jest to atrakcyjny sposób poznawania przyrody i kształtowania szacunku do niej poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej. Mamy nadzieję, że wizyta w Stobnicy pobudziła zainteresowania przyrodą wśród uczestników wycieczki.          

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej