Zaświadczenia o położeniu nieruchomości

Dnia 18 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 - zwana dalej Ustawą), która rozszerza katalog uprawnień gminy wynikających z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości.

Gmina podejmując uchwałę o wzynaczeniu obszaru rewitalizacji może postanowić o ustanowieniu na swoją rzecz prawa pierwokupu w odniesieniu do wszystkich nieruchomości znajdujących się na jego obszarze (art. 11 ust. 5 Ustawy), a co do wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (art. 25 Ustawy) gminie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Informujmy, że Rada Miasta Poznania nie podjęła jeszcze uchwał o ustanowieniu obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 Ustawy, w której rada gminy może ustanowić prawo pierwokupu nieruchomości (art. 11 ust. 5 Ustawy), ani o przyjęciu gminnego programu rewitalizacji (art. 14 Ustawy), czy też ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji (art. 25 Ustawy).

W związku z brakiem podstawy prawnej, nie jest możliwe wydawanie zaświadczeń w rozumieniu Art. 217 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o położeniu nieruchomości na ww. obszarach.
Obowiązującym dokumentem związanym z rewitalizacją na obszarze Poznania jest Miejski Program Rewitalizacji - trzecia edycja 2013 r. (Uchwała Nr LVII/892/VI/2013). Jednocześnie zaznaczamy, że Miejski Program Rewitalizacji nie jest Gminnym Programem Rewitalizacji w rozumieniu nowej Ustawy.

Wszelkie prace nad dostosowaniem dokumentów związanych z rewitalizacją do potrzeb Ustawy zostaną podjęte w 2016 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej