Prof. Peter Hufnagl (Niemcy)

Prof. Peter Hufnagl z Centrum Telemedycyny Uniwersyteckiego Szpitala Charité w Berlinie jest ekspertem w dziedzinie telemedycyny, matematyki, biologii medycznej, archiwizacji i przetwarzania obrazów w medycynie, tworzenia sieciowych baz obrazów medycznych, a także najwyższej klasy specjalistą w zakresie wprowadzania nowych aplikacji sieciowych zmierzających do rozszerzenia znaczenia telemedycyny.

Jego pionierskie prace opublikowane w prestiżowych czasopismach w okresie ostatnich 8 lat stały się fundamentem do przyszłego rozwoju telekomunikacji w medycynie.

Wizyta Prof. Hufnagla w Poznaniu związana jest z planowanym otwarciem w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu innowacyjnego Centrum Obrazów Morfologicznych służącego mieszkańcom nie tylko naszego regionu, ale również całego kraju w sprawniejszym procesie diagnozowania nowotworów złośliwych.

Najważniejsze publikacje

Integration and acceleration of virtual microscopy as the key to successful implementation into the routine diagnostic process.
Wienert S, Beil M, Saeger K, Hufnagl P, Schrader T.
Diagn Pathol. 2009 Jan 9;4:3.
Virtual microscopy and routine diagnostics. A discussion paper
Hufnagl P, Schlüns K.
Pathologe. 2008 Nov;29 Suppl 2:250-4. German.
Image standards in Tissue-Based Diagnosis (Diagnostic Surgical Pathology). Kayser K, Görtler J, Goldmann T, Vollmer E, Hufnagl P, Kayser G. Diagn Pathol. 2008 Apr 18;3:17.
Study of efficiancy of teleconsultation: the Telepathology Consultation Service of the Professional Assoziation of German Pathologists for the screening program of breast carcinoma
Schrader T, Hufnagl P, Schlake W, Dietel M.
Verh Dtsch Ges Pathol. 2005;89:211-8. German.
PMID: 18035694 [PubMed - indexed for MEDLINE]
The diagnostic path, a useful visualisation tool in virtual microscopy.
Schrader T, Niepage S, Leuthold T, Saeger K, Schluns K, Hufnagl P, Kayser K, Dietel M. Diagn Pathol. 2006 Nov 8;1:40.
PMID: 17092352 [PubMed]
Teleconsultation in diagnostic pathology: experience from Iran and Germany with the use of two European telepathology servers.
Mireskandari M, Kayser G, Hufnagl P, Schrader T, Kayser K.
J Telemed Telecare. 2004;10 (2):99-103.
Electronic communication in medicine
Dietel M, Hufnagl P. Z Arztl Fortbild Qualitatssich. 2001 Oct;95 (9):596-600. German.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej