Prof. Naresh Magan (Wielka Brytania)

Dziekan oraz Kierownik Grupy Badawczej Mikologii Stosowanej Uniwersytetu w Cranfield.

Specjalista z zakresu:
- mikologii stosowanej,
- ekologii, wczesnego wykrywania i eliminowania grzybów mikroskopowych oraz mikotoksyn niebezpiecznych dla człowieka (głównie w produktach spożywczych),
- technik sensorycznych stosowanych w analityce mikrobiologicznej,
- technik analitycznych o charakterze elektronicznego nosa stosowanego do analiz jakościowych i ilościowych w ochronie zdrowia, przemyśle spożywczym, paszowym oraz badaniu stopnia zanieczyszczenia środowiska,
- wykorzystania mikroorganizmów (zwłaszcza grzybów) i procesów fermentacyjnych w produkcji biopaliw, syntezie pożytecznych metabolitów drugorzędowych, w ochronie biologicznej roślin, w bioremediacji (usuwaniu pozostałości pestycydów i metali ciężkich),
- badania genetycznych uwarunkowań fenotypowych cech grzybów.

Prowadzi badania dla rolnictwa (Home Grown Cereals Authority), przemysłu spożywczego (Food Standards Agency, Danone, Nestle), przemysłu farmaceutycznego (Pfizer, GlaxoSmithKline, Cubist Pharmaceuticals).

Cranfield Health (w Cranfield University) to uznane na świecie Centrum Doskonałości z zakresu badania i wykorzystania grzybów w przemyśle spożywczym, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Grupa Badawcza Mikologii Stosowanej to aktywne centrum naukowe skupiające 10 -12 specjalistów wysokiej klasy. Prof. Naresh Magan jest autorem ponad 300 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach naukowych. W tym:

Jurado M., Marin P., Magan N., Gonzalez-Jaén M.T. 2008. Relationship between solute and matric potential stress, temperature, growth and FUM1 gene expression in two Fusarium verticillioides strains from Spain. Applied and Environmental Microbiology 74: 2032-2036.

Schmidt-Heydt S., Magan N., Geisen, R. 2008. Stress induction of mycotoxin biosynthesis genes in relation to abiotic factors. FEMS Microbiology Letters 284: 142-149.

Sahgal N., Monk B., Wasil M., Magan, N. 2006.Trichophyton species: use of volatile fingerprints for rapid identification and discrimination. British Journal of Dermatology 155: 1209-1216.

Fragoeiro S., Magan, N. 2005.Impact of hydrolytic enzyme activity of two white rot fungi on degradation of a mixture of three pesticides under osmotic stress. Environmental Microbiology 7: 348-355.

Turner A.P.F., Magan, N. 2004. Electronic noses and disease diagnostics. Nature Microbiology Reviews 2: 161-166.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej