Prof. Lynnette Leidy Sievert (USA)

Profesor Sievert była wielokrotnie nagradzana za swoją działalność naukową w szczególności w zakresie planowania polityki zdrowotnej kobiet. Do najważniejszych nagród należą m.in. nagroda przyznana przez North American Menopause Society and Duramed za badania nad symptomami klimakterycznymi u kobiet czy nagroda Family Research Scholar in the Center for Interdisciplinary Research on Families, przyznana przez University of Massachusetts.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej