Prof. Lech Ozimek (Kanada)

Prof. Lech Ozimek - profesor na Wydziale Rolniczym, Żywności i Nauk o Żywności Uniwersytetu Alberta w Edmonton, jest światowym specjalistą w dziedzinie rolnictwa, żywności i żywienia, właściwości funkcjonalnych żywności, procesów technologicznych i wartości dodatkowej nowych produktów.

Od 2002 roku Lech Ozimek jest profesor na Wydziale Rolniczym, Żywności i Nauk o Żywności Uniwersytetu Alberta w Edmonton, Kanada. W latach 2007 - 2009 był prezydentem Międzynarodowego Studium o Żywności.

Prof. Ozimek jest autorem wielu publikacji m.in. 8 rozdziałów w książkach, ponad 130 artykułów w czasopismach recenzowanych, ponad 110 prezentacji konferencyjnych, 7 raportów technicznych oraz wypromował 9 doktorantów.

Przykładowe publikacje:

 • Amaya-Llano, S.L., Martínez Bustos, F., Ozimek, L. and Tecante, A. 2007. Functional properties of extruded formulations of whey protein concentrate and corn starch. w: Food Engineering Research Developments. (Wyd.)Terrance P. Klening, Nova Science Publishers, Inc. Rozdział 7. 221-239. ISBN: 978-1-60021-906-1
 • Nakano, T., Dixon, W. T. I Ozimek, L. 2002. Proteoglycans. Biopolymers, Volume 6 (A. Steinbuchel Wydawca) Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany, Rozdział 16, 575-604
 • Nakano, T., Zhang, N. T., N. Ikawa. i Ozimek L. 2002. Lactoferrin-glycosaminoglycan interaction. Food Science and Product Technology (T. Nakano and L. Ozimek Editors) Research, Signpost, Trivandrum, India, Rozdział 7, 111-117.
 • Wendakoon, C.N. and Ozimek, L. 2002. Casein derived antimicrobial compounds. Food Science and Product Technology (T. Nakano and L. Ozimek Editors) Research Signpost, Trivandrum, India, Rozdział 8, 119-125.
 • Chan-Remillard, Sylvia and Ozimek, L. (2008) Cytotoxic activity of dairy derived ingredients in human cancer cells. Milchwissenschaft 63 (2): 126-129.
 • Chan-Remillard, Sylvia and Ozimek, L. (2007) Adhesion of novel strains of dairy derived lactic acid bacteria to human colon cancer cell line HT29. Milchwissenschaft: 62 (4) 402-406.
 • Kusump, S., Silva-Hernandez, E.R., and Ozimek, L. (2007) Isolation of angiotensin converting enzyme inhibitory peptides from casein hydrolysates by ultrafiltration. Milchwissenschaft 62 (3): 260-263.
 • Kusump, S., and Ozimek, L. (2007) Probiotic Lactobacillus casei ADA03 as a starter culture released angiotensin converting enzyme inhibitors from bovine milk, Milchwissenschaft 62 (4): 406-410.
 • Nakano, T., Ikawa, N. and Ozimek, L. (2007) Detection of sialylated phosphorylated κ-casein glycomacropeptide electrophoresed on polyacrylamide gels and cellulose acetate strips by the thiobarbituric acid and malachite green dye reactions. Journal of Agricultural and Food Chemistry 55 (7): 2714-2726.

 • Nakano, T., Kusump, S., Ikawa, N. and Ozimek, L. 2006. Detection of sweet whey in margarine by analysis of sialic acid and k-casein glycomacropeptide. Milchwissenschaft-Milk Science International 61 (1), 36-40.
 • Herrera-Lee, R. G., Silva-Hern?ndez, E. R. Verdalet-Guzm?n, I., Nakano, T. and Ozimek, L. 2006. Detection of β-casein in infant formulas and bovine milk. Milchwissenschaft-Milk Science International 61 (3) 269-272.
 • Nakano, T., Wang, Y. W., Ozimek, L. and Sim, J. S. 2004. Chemical composition of the infrapatellar fat pad of swine. Journal of Anatomy 204: 301-306.
 • Nakano, T., Ikawa, N. and Ozimek, L. 2004. Use of epichlorohydrin-treated chitosan resin as an adsorbent to isolate k-casein glycomacropeptide from sweet whey. Journal of Agricultural and Food Chemistry 52: 7555-7560.
 • Nakano, T., Ikawa, N. and Ozimek, L. 2003. Chemical composition of chicken eggshell and shell membranes. Poultry Science 82: 510-514.
 • Nakano, T., Ikawa, N. and Ozimek, L. 2002. Galactosaminoglycan composition in chicken eggshell. Poultry Science 81: 709-714.
 • Nakano, T., Silva-Hernandez, E. R., Ikawa, N. and Ozimek, L. 2002. Preparation of k-casein glycomacropeptide from sweet whey with undetectable level of phenylalanine. Biotechnology Progress 18: 409-412.
 • Silva-Hernandez, E. R., Nakano, T. and Ozimek, L. 2002. Isolation and analysis of k-casein glycomacropeptide from goat sweet whey. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50: 2034-2038. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej