Dr Piotr Chomczyński (USA)

Dr Piotr Chomczyński (ur. 6 listopada 1942) - wybitny biochemik, biotechnolog, genetyk, przedsiębiorca, kolekcjoner malarstwa i mecenas sztuki.

Mieszkający na stałe w USA absolwent biochemii na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie (habilitacja w 1978 r. ).

Był asystentem na UW, następnie adiunktem w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu i na SGGW. W 1983 r. wyjechał do USA, gdzie został wizytującym profesorem w National Institutes of Health (NIH) w Bethesda (Maryland), a następnie dziekanem na Uniwersytecie Cincinnati.

Jest właścicielem i prezydentem Molecular Research Center, firmy, którą założył w Cincinnati. Jest także założycielem i byłym właścicielem TV Biznes.

Piotr Chomczyński jest dobrze znany w polonijnym środowisku Ameryki. Został nagrodzony licznymi nagrodami. Opracował na SGGW metodę izolacji RNA poprzez ekstrakcję ze stężonego roztworu, laboratoryjnie szybką i powszechnie stosowaną w molekularnej genetyce i biologii. Publikacja Chomczyńskiego Single-step method of RNA isolation by acid guanidinium thiocyanate phenol chloroform extraction opublikowana w 1987 r. w czasopiśmie "Analytical Biochemistry" (IF=2,174),opisująca tę metodę, była do 2002 r. najczęściej cytowaną pracą naukową w dziedzinie nauk biologii i biochemii (łącznie jego praca była cytowana ok. 50 000
razy).

Z inicjatywy Piotra Chomczyńskiego w Pobiedziskach powstał zakład, w którym będzie produkowany sok z pomidorów o właściwościach wspomagających przy leczeniu raka prostaty i przewodu pokarmowego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej