Prof. Manfred Dietel (Niemcy)

Prof. Dietel, wybitny ekspert w dziedzinie patologii, telemedycyny i archiwizacji obrazów w medycynie oraz tworzenia i udostępnianie sieciowych baz obrazów medycznych, pełni funkcję dyrektora Instytutu Patologii Uniwersyteckiego Szpitala Charité w Berlinie, a także dyrektora Centrum Konsultacji Telepatologicznej w Union International Centre le Cancer (UICC).

Badania naukowe Prof. Dietela opierają się na molekularnych mechanizmach kancerogenezy, oporności na cytostatyki oraz patologii molekularnej jako czynnika prognostycznego w rozwoju guzów złośliwych.
Prof. Dietel prowadzi badania in vitro na komórkach nowotworowych, m.in. żołądka i jelit, jajnika i mezenchymalnych. Prognozowanie przebiegu i leczenia opiera na specjalnych metodach morfologicznych, takich jak: immunohistochemia, cytofotometria DNA, PCR, macierze DNA itp.
Prof. Dietel wniósł również pionierski wkład w rozwój telepatologii, zwłaszcza mikroskopii wirtualnej, której celem jest nawiązywanie ścisłej współpracy między patologami na całym świecie.
Prof. Dietel przyjedzie do Poznania po raz pierwszy. Jego wizyta związana jest z planowanym otwarciem w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii UM w Poznaniu innowacyjnego Centrum Obrazów Morfologicznych służącego mieszkańcom nie tylko naszego regionu, ale również całego kraju w sprawniejszym procesie diagnozowania nowotworów złośliwych.

Najważniejsze publikacje

IMP3 Expression in Human Ovarian Cancer is Associated With Improved Survival.
Noske A, Faggad A, Wirtz R, Darb-Esfahani S, Sehouli J, Sinn B, Nielsen FC, Weichert W, Buckendahl AC, Röske A, Müller B, Dietel M, Denkert C.
Int J Gynecol Pathol. 2009 May;28 (3):203-210.

Expression of multidrug resistance-associated protein 1 in invasive ovarian carcinoma: implication for prognosis.
Faggad A, Darb-Esfahani S, Wirtz R, Sinn B, Sehouli J, Könsgen D, Lage H, Noske A, Weichert W, Buckendahl AC, Budczies J, Müller BM, Elwali NE, Dietel M, Denkert C.
Histopathology. 2009 May;54 (6):657-66.

Comparision of the cytotoxic effects of birch bark extract, betulin and betulinic acid towards human gastric carcinoma and pancreatic carcinoma drug-sensitive and drug-resistant cell lines.
Drag M, Surowiak P, Drag-Zalesinska M, Dietel M, Lage H, Oleksyszyn J.
Molecules. 2009 Apr 24;14 (4):1639-51.

Hyperactivation of the insulin-like growth factor receptor I signaling pathway is an essential event for cisplatin resistance of ovarian cancer cells.
Eckstein N, Servan K, Hildebrandt B, Pölitz A, von Jonquières G, Wolf-Kümmeth S, Napierski I, Hamacher A, Kassack MU, Budczies J, Beier M, Dietel M, Royer-Pokora B, Denkert C, Royer HD.
Cancer Res. 2009 Apr 1;69 (7):2996-3003. Epub 2009 Mar 24.

Expression of prostatic acid phosphatase (PSAP) in transurethral resection specimens of the prostate is predictive of histopathologic tumor stage in subsequent radical prostatectomies.
Gunia S, Koch S, May M, Dietel M, Erbersdobler A.
Virchows Arch. 2009 May;454 (5):573-9. Epub 2009 Mar 20.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej