Prof. Renjie Dong (Chiny)

Prof. Dr. Renjie Dong jest Dyrektorem Biura ds. Współpracy z Zagranicą Chińskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pekinie oraz Kierownikiem Zakładu Inżynierii Energetyki,
Technologii Niskowęglowych i Odnawialnych Źródeł Energii w Instytucie Inżynierii Chińskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pekinie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej